Tài liệu số - Kết quả tìm kiếm

  Tìm thấy 319 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm. Kiểu hiển thị:    
12345678910...>>
Cẩm nang giúp bạn xây nhà
Cẩm nang giúp bạn xây nhà

Tác giả: Ngô Huy Nam
Nhà xuất bản:  Xây dựng
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Cơ sở âm học kiến trúc - Thiết kế chất lượng âm
Cơ sở âm học kiến trúc - Thiết kế chất lượng âm

Tác giả: Việt Hà
Nguyễn Ngọc Giả
Nhà xuất bản:  Xây dựng
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Kiến trúc cảnh quan
Kiến trúc cảnh quan

Tác giả: Hàn Tất Ngạn
Nhà xuất bản:  Xây dựng
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Kỹ thuật làm nhà theo phong tục và văn hóa xây dựng Phương Đông
Kỹ thuật làm nhà theo phong tục và văn hóa xây dựng Phương Đông

Tác giả: Nguyễn Tiến Đích
Nhà xuất bản:  Xây dựng
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Quy hoạch đô thị cổ đại và trung đại thế giới
Quy hoạch đô thị cổ đại và trung đại thế giới

Tác giả: Đặng Thái Hoàng
Nhà xuất bản:  Xây dựng
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Kiến trúc cổ Việt Nam từ cái nhìn khảo cổ học
Kiến trúc cổ Việt Nam từ cái nhìn khảo cổ học

Tác giả: Trịnh cao Tưởng
Nhà xuất bản:  Xây dựng
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Kỹ thuật làm nhà theo phong tục và văn hóa xây dựng Phương Đông
Kỹ thuật làm nhà theo phong tục và văn hóa xây dựng Phương Đông

Tác giả: Nguyễn Tiến Đích
Nhà xuất bản:  Xây dựng
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Văn hóa và kiến trúc Phương Đông
Văn hóa và kiến trúc Phương Đông

Tác giả: Đặng Thái Hoàng, Nguyễn Văn Đính, Vũ Thị Ngọc Anh
Nhà xuất bản:  Xây dựng
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Bố cục kiến trúc công trình công nghiệp
Bố cục kiến trúc công trình công nghiệp

Tác giả: Nguyễn Nam
Nhà xuất bản:  Xây dựng
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 22.02 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Cấu tạo kiến trúc và chọn hình kết cấu
Cấu tạo kiến trúc và chọn hình kết cấu

Tác giả: Nguyễn Đức Thiềm
Nhà xuất bản:  Xây Dựng
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 22.04 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình Cấu tạo kiến trúc
Giáo trình Cấu tạo kiến trúc

Tác giả: Bộ xây dựng
Nhà xuất bản:  Xây dựng
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Hỏi - đáp thiết kế và thi công kết cấu nhà cao tầng. Tập 2
Hỏi - đáp thiết kế và thi công kết cấu nhà cao tầng. Tập 2

Tác giả: Triệu Tây An
những người khác
Nhà xuất bản:  Xây dựng
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 7.96 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Hướng dẫn thiết kế kết cấu nhà cao tầng bê tông cốt thép chịu động đất. Theo TCXDVN 375:2006
Hướng dẫn thiết kế kết cấu nhà cao tầng bê tông cốt thép chịu động đất. Theo TCXDVN 375:2006

Tác giả:
Nhà xuất bản:  Xây dựng
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 9.46 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Kết cấu nhà cao tầng
Kết cấu nhà cao tầng

Tác giả: Sullơ
W
Nhà xuất bản:  Xây Dựng
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 8.43 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Khí hậu kiến trúc
Khí hậu kiến trúc

Tác giả: Việt Hà
Nhà xuất bản:  Xây dựng
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Kiến trúc hiện đại
Kiến trúc hiện đại

Tác giả: Đặng Thái Hoàng
Nhà xuất bản:  Xây dựng
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Nền móng và tầng hầm nhà cao tầng
Nền móng và tầng hầm nhà cao tầng

Tác giả: Nguyễn Văn Quảng
Nhà xuất bản:  Xây dựng
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 86.62 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Nguyên lý thiết kế cấu tạo các công trình kiến trúc
Nguyên lý thiết kế cấu tạo các công trình kiến trúc

Tác giả: Phan Tấn Hài
Nhà xuất bản:  Xây dựng
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Bài tập Cơ sở kỹ thuật điện
Bài tập Cơ sở kỹ thuật điện

Tác giả: PGS.Ts Thân Ngọc Hoàn
Nhà xuất bản:  Xây Dựng
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 10.90 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Âm học kiến trúc, âm học đô thị
Âm học kiến trúc, âm học đô thị

Tác giả: Phạm Đức Nguyên
Nhà xuất bản:  Xây Dựng
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 15.76 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Bài tập địa chất cơ học đất và nền móng công trình
Bài tập địa chất cơ học đất và nền móng công trình

Tác giả: Nguyễn Uyên
Nhà xuất bản:  Xây Dựng
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Bài tập địa kỹ thuật
Bài tập địa kỹ thuật

Tác giả: Trần Thanh Giám
Nhà xuất bản:  Xây Dựng
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Bài tập động lực học công trình
Bài tập động lực học công trình

Tác giả: Phạm Đình Ba
Nhà xuất bản:  Xây Dựng
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
12345678910...>>

Đăng nhập

Thống kê

Thư viện truyền thống Thư viện số

Thống kê truy cập

1.291.883

: 76.779