Tài liệu số - Kết quả tìm kiếm

  Tìm thấy 38 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm. Kiểu hiển thị:    
12
Lược sử vùng đất Nam Bộ - Việt Nam
Lược sử vùng đất Nam Bộ - Việt Nam

Tác giả: GS TSKH Vũ Minh Giang (Chủ biên)
GS TS Nguyễn Quang Ngọc
TS Lê Trung Dũng
TS Cao Thanh Tân
TS Nguyễn Sĩ Tuấn
Nhà xuất bản:  NXB Thế Giới
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Địa chí Thăng Long - Hà Nội trong thư tịch Hán Nôm
Địa chí Thăng Long - Hà Nội trong thư tịch Hán Nôm

Tác giả: Nguyễn Thúy Nga
Nguyễn Văn Nguyên (Chủ biên)
Nhà xuất bản:  NXB Thế Giới
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Hà Tiên Trấn Hiệp Trấn - Mạc Thị Gia Phả
Hà Tiên Trấn Hiệp Trấn - Mạc Thị Gia Phả

Tác giả: Nguyễn Văn Nguyên dịch và chú thích
Nhà xuất bản:  NXB Thế Giới
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Ngàn năm áo mũ - Lịch sử trang phục Việt Nam giai đoạn 1009 - 1945
Ngàn năm áo mũ - Lịch sử trang phục Việt Nam giai đoạn 1009 - 1945

Tác giả: Trần Quang Đức
Nhà xuất bản:  NXB Thế Giới, Công ty Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Thực chất của "Đối thoại sử học"
Thực chất của "Đối thoại sử học"

Tác giả: Lâm Mỹ Dung
Hoàng Văn Khoán
Đỗ Đức Hùng
Nhà xuất bản:  NXB Thế Giới
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Cơ chế Nhà nước thu hồi đất và chuyển dịch đất đai tự nguyện ở Việt Nam
Cơ chế Nhà nước thu hồi đất và chuyển dịch đất đai tự nguyện ở Việt Nam

Tác giả:
Nhà xuất bản:  Ngân hàng Thế Giới
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Những kẻ xuất chúng
Những kẻ xuất chúng

Tác giả: M. Gladwell
Nhà xuất bản:  Thế giới
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Chân tủy của tiểu thuyết
Chân tủy của tiểu thuyết

Tác giả: Tsubouchi Shoyo
Nhà xuất bản:  Thế giới
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Đêm trắng
Đêm trắng

Tác giả: F. M. Dotstoevxki
Nhà xuất bản:  Thế giới
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Khang Hy đại đế : T.1
Khang Hy đại đế : T.1

Tác giả: Nhị Nguyệt Hà
Nhà xuất bản:  Thế giới
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Khang Hy đại đế : T.2
Khang Hy đại đế : T.2

Tác giả: Nhị Nguyệt Hà
Nhà xuất bản:  Thế giới
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Tấn trò đời : T.1
Tấn trò đời : T.1

Tác giả: Balzac
Nhà xuất bản:  Thế giới
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Tấn trò đời : T.10
Tấn trò đời : T.10

Tác giả: Balzac
Nhà xuất bản:  Thế giới
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Tấn trò đời : T.11
Tấn trò đời : T.11

Tác giả: Balzac
Nhà xuất bản:  Thế giới
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Tấn trò đời : T.12
Tấn trò đời : T.12

Tác giả: Balzac
Nhà xuất bản:  Thế giới
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Tấn trò đời : T.13
Tấn trò đời : T.13

Tác giả: Balzac
Nhà xuất bản:  Thế giới
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Tấn trò đời : T.14
Tấn trò đời : T.14

Tác giả: Balzac
Nhà xuất bản:  Thế giới
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Tấn trò đời : T.2
Tấn trò đời : T.2

Tác giả: Balzac
Nhà xuất bản:  Thế giới
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Tấn trò đời : T.3
Tấn trò đời : T.3

Tác giả: Balzac
Nhà xuất bản:  Thế giới
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Tấn trò đời : T.4
Tấn trò đời : T.4

Tác giả: Balzac
Nhà xuất bản:  Thế giới
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Tấn trò đời : T.5
Tấn trò đời : T.5

Tác giả: Balzac
Nhà xuất bản:  Thế giới
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Tấn trò đời : T.6
Tấn trò đời : T.6

Tác giả: Balzac
Nhà xuất bản:  Thế giới
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Tấn trò đời : T.7
Tấn trò đời : T.7

Tác giả: Balzac
Nhà xuất bản:  Thế giới
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Tấn trò đời : T.8
Tấn trò đời : T.8

Tác giả: Balzac
Nhà xuất bản:  Thế giới
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
12

Đăng nhập

Thống kê

Thư viện truyền thống Thư viện số

Thống kê truy cập

1.291.448

: 76.344