Tài liệu số - Kết quả tìm kiếm

  Tìm thấy 30 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm. Kiểu hiển thị:    
12
Hà Nội chu kỳ những thay đổi
Hà Nội chu kỳ những thay đổi

Tác giả:
Nhà xuất bản:  Khoa học và kỹ thuật
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình công nghệ chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa
Giáo trình công nghệ chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa

Tác giả: Lâm Xuân Thanh
Nhà xuất bản:  Khoa học và Kỹ thuật
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Lý thuyết điều khiển thông thường và hiện đại - Hệ xung số Quyển 2
Lý thuyết điều khiển thông thường và hiện đại - Hệ xung số Quyển 2

Tác giả: Nguyễn Thương Ngô
Nhà xuất bản:  Khoa học và Kỹ thuật
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Lý thuyết điều khiển thông thường và hiện đại - Hệ xung số Quyển 3
Lý thuyết điều khiển thông thường và hiện đại - Hệ xung số Quyển 3

Tác giả: Nguyễn Thương Ngô
Nhà xuất bản:  Khoa học và Kỹ thuật
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Lý thuyết điều khiển thông thường và hiện đại - Hệ xung số Quyển 4
Lý thuyết điều khiển thông thường và hiện đại - Hệ xung số Quyển 4

Tác giả: Nguyễn Thương Ngô
Nhà xuất bản:  Khoa học và Kỹ thuật
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Từ điển Giải nghĩa kỹ thuật Anh Việt
Từ điển Giải nghĩa kỹ thuật Anh Việt

Tác giả: Đoàn Định Kiến
Lê Kiều
Nhà xuất bản:  Khoa học và kỹ thuật
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Liệu pháp gen : Nguyên lý và ứng dụng
Liệu pháp gen : Nguyên lý và ứng dụng

Tác giả: Khuất Hữu Thành
Nhà xuất bản:  Khoa học và Kỹ thuật
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Ngược dòng lịch sử trái đất
Ngược dòng lịch sử trái đất

Tác giả: A. Găngnut
Nhà xuất bản:  Khoa học và Kỹ thuật
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Phương pháp trọng lực trong địa vật lý
Phương pháp trọng lực trong địa vật lý

Tác giả: Trần Văn Nhạc
Nhà xuất bản:  Khoa học và Kỹ thuật
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Từ điển hóa học Anh Việt
Từ điển hóa học Anh Việt

Tác giả: Nguyễn Trọng Biểu
Nhà xuất bản:  Khoa học và Kỹ thuật
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Từ điển bách khoa thiên văn học
Từ điển bách khoa thiên văn học

Tác giả: Phạm Viết Trinh, Phan Văn Đông, Nguyễn Đình Huân,…
Nhà xuất bản:  Khoa học và Kỹ thuật
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Chiến lược trong phát triển cơ sở giáo dục đại học
Chiến lược trong phát triển cơ sở giáo dục đại học

Tác giả: Vũ Thị Hường
Nhà xuất bản:  Khoa học và kỹ thuật
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 4.84 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Chiếu sáng trong kiến trúc
Chiếu sáng trong kiến trúc

Tác giả: Phạm Đức Nguyên
Nhà xuất bản:  Khoa học và kỹ thuật
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 18.14 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Cơ sở vi sinh vật học thực phẩm
Cơ sở vi sinh vật học thực phẩm

Tác giả: Lê Thanh Bình
Nhà xuất bản:  Khoa học và Kỹ thuật
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 45.27 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Hoạch định chiến lược theo quá trình
Hoạch định chiến lược theo quá trình

Tác giả: Grünig
Rudolf
Nhà xuất bản:  Khoa học và Kỹ thuật
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 8.81 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Kiến trúc nhà ở nông thôn
Kiến trúc nhà ở nông thôn

Tác giả: Nguyễn Đình Thi
Nhà xuất bản:  Khoa học và Kỹ thuật
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 15.28 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Lập trình hàm
Lập trình hàm

Tác giả: Phan Huy Khánh
Nhà xuất bản:  Khoa học và Kỹ thuật
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Ngôn ngữ hình thức
Ngôn ngữ hình thức

Tác giả: Nguyễn Văn Ba
Nhà xuất bản:  Khoa học và kỹ thuật
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Nguyên tắc phân loại sinh vật
Nguyên tắc phân loại sinh vật

Tác giả: Nguyễn Anh Diệp
Nhà xuất bản:  Khoa học và kỹ thuật
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Những vấn đề hóa sinh học hiện đại. Tập 1
Những vấn đề hóa sinh học hiện đại. Tập 1

Tác giả: Nguyễn Hữu Chấn
Nhà xuất bản:  Khoa học và Kỹ thuật
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Hệ thống sản xuất tự động hóa tích hợp máy tính
Hệ thống sản xuất tự động hóa tích hợp máy tính

Tác giả: Trần Trọng Minh
Nguyễn Phạm Thục Anh
Nhà xuất bản:  Khoa học và kỹ thuật
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 18.24 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Bài tập xử lý số tín hiệu phương pháp truyền thông kết hợp với Matlab 559 bài tập giải sẵn tập 2
Bài tập xử lý số tín hiệu phương pháp truyền thông kết hợp với Matlab 559 bài tập giải sẵn tập 2

Tác giả: Hồ Văn Xung
Nhà xuất bản:  Khoa học và Kỹ thuật
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 56.95 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Bài tập xử lý tín hiệu số tập 1
Bài tập xử lý tín hiệu số tập 1

Tác giả: Hồ Văn Xung
Nhà xuất bản:  Khoa học và Kỹ thuật
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 45.05 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Xử lý ảnh số lý thuyết và thực hành với Matlab ( tái bản)
Xử lý ảnh số lý thuyết và thực hành với Matlab ( tái bản)

Tác giả: Hồ Văn Xung
Nhà xuất bản:  Khoa học và Kỹ thuật
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 61.21 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Sơ đồ chân  linh kiện bán dẫn
Sơ đồ chân linh kiện bán dẫn

Tác giả: Dương Minh Trí
Nhà xuất bản:  Khoa học và kỹ thuật
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
12

Đăng nhập

Thống kê

Thư viện truyền thống Thư viện số

Thống kê truy cập

1.324.105

: 109.001