Tài liệu số - Kết quả tìm kiếm

  Tìm thấy 40 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm. Kiểu hiển thị:    
12
Giáo trình Giáo dục học đại cương
Giáo trình Giáo dục học đại cương

Tác giả: Phạm Viết Vượng
Nhà xuất bản:  NXB Đại học Sư phạm Hà Nội
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 20.35 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình Giáo dục học đại cương
Giáo trình Giáo dục học đại cương

Tác giả: Phạm Viết Vượng
Nhà xuất bản:  NXB Đại học Sư phạm Hà Nội
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 20.35 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Xã hội học về dư luận xã hội
Xã hội học về dư luận xã hội

Tác giả: Nguyễn Qúy Thanh
Nhà xuất bản:  NXB Đại học Quốc gia Hà Nội
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 13.98 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Xã hội học về dư luận xã hội
Xã hội học về dư luận xã hội

Tác giả: Nguyễn Qúy Thanh
Nhà xuất bản:  NXB Đại học Quốc gia Hà Nội
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 13.98 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
tài liệu: "Sổ tay phát triển cộng đồng
tài liệu: "Sổ tay phát triển cộng đồng

Tác giả: PGS.TS. LÊ VĂN AN, TS. NGÔ TÙNG ĐỨC
Nhà xuất bản:  NXB Thanh Niên
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 7.14 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
tài liệu: "Sổ tay phát triển cộng đồng
tài liệu: "Sổ tay phát triển cộng đồng

Tác giả: PGS.TS. LÊ VĂN AN, TS. NGÔ TÙNG ĐỨC
Nhà xuất bản:  NXB Thanh Niên
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 7.14 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Tài liệu môn Công tác xã hội với người di cư và Nạn nhân buôn bán người
Tài liệu môn Công tác xã hội với người di cư và Nạn nhân buôn bán người

Tác giả: TS. Nguyễn Hiệp Thương
Nhà xuất bản:  NXB Đại học Sư phạm Hà Nội
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 1.12 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Tài liệu môn Công tác xã hội với người di cư và Nạn nhân buôn bán người
Tài liệu môn Công tác xã hội với người di cư và Nạn nhân buôn bán người

Tác giả: TS. Nguyễn Hiệp Thương
Nhà xuất bản:  NXB Đại học Sư phạm Hà Nội
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 1.12 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Nhập môn Xã hội học
Nhập môn Xã hội học

Tác giả: TS Trần Thị Kim Xuyến
Nhà xuất bản:  ĐHQG TPHCM
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 37.87 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Nhập môn Xã hội học
Nhập môn Xã hội học

Tác giả: TS Trần Thị Kim Xuyến
Nhà xuất bản:  ĐHQG TPHCM
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 37.87 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Hành vi lệch chuẩn
Hành vi lệch chuẩn

Tác giả: Trung tâm Nghiên cứu – Tư vấn CTXH & PTCĐ
Nhà xuất bản:  Dự án “Nâng cao năng lực cho NVXH cơ sở ở Tp.HCM”
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 567.79 (Kb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Hành vi lệch chuẩn
Hành vi lệch chuẩn

Tác giả: Trung tâm Nghiên cứu – Tư vấn CTXH & PTCĐ
Nhà xuất bản:  Dự án “Nâng cao năng lực cho NVXH cơ sở ở Tp.HCM”
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 567.79 (Kb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình Tâm lý học đại cương
Giáo trình Tâm lý học đại cương

Tác giả: Huỳnh Văn Sơn (chủ biên)
Nhà xuất bản:  Nxb Đại họcSư phạm TP. Hồ Chí Minh
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 1.01 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình Tâm lý học đại cương
Giáo trình Tâm lý học đại cương

Tác giả: Huỳnh Văn Sơn (chủ biên)
Nhà xuất bản:  Nxb Đại họcSư phạm TP. Hồ Chí Minh
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 1.01 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình Phát triển cộng đồng
Giáo trình Phát triển cộng đồng

Tác giả: TS. Nguyễn Kim Liên
Nhà xuất bản:  NXB Lao động – Xã hội
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 4.53 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình Phát triển cộng đồng
Giáo trình Phát triển cộng đồng

Tác giả: TS. Nguyễn Kim Liên
Nhà xuất bản:  NXB Lao động – Xã hội
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 4.53 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình nhập môn công tác xã hội
Giáo trình nhập môn công tác xã hội

Tác giả: Bùi Thị Xuân Mai chủ biên
Nhà xuất bản:  NXB Lao động – Xã hội
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 11.42 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình nhập môn công tác xã hội
Giáo trình nhập môn công tác xã hội

Tác giả: Bùi Thị Xuân Mai chủ biên
Nhà xuất bản:  NXB Lao động – Xã hội
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 11.42 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình Địa lý Kinh tế- xã hội Việt Nam
Giáo trình Địa lý Kinh tế- xã hội Việt Nam

Tác giả: Lê Thông (chủ biên), Nguyễn Minh Tuệ, Nguyễn Văn Phú, Lê Thị Mỹ Dung
Nhà xuất bản:  Nxb Đại học Sư phạm, Hà Nội
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 41.66 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình Địa lý Kinh tế- xã hội Việt Nam
Giáo trình Địa lý Kinh tế- xã hội Việt Nam

Tác giả: Lê Thông (chủ biên), Nguyễn Minh Tuệ, Nguyễn Văn Phú, Lê Thị Mỹ Dung
Nhà xuất bản:  Nxb Đại học Sư phạm, Hà Nội
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 41.66 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình Công tác xã hội với người nghèo
Giáo trình Công tác xã hội với người nghèo

Tác giả: Nguyễn Thị Chinh
Nhà xuất bản:  NXB Lao động – Xã hội
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 323.58 (Kb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình Công tác xã hội với người nghèo
Giáo trình Công tác xã hội với người nghèo

Tác giả: Nguyễn Thị Chinh
Nhà xuất bản:  NXB Lao động – Xã hội
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 323.58 (Kb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình Công tác xã hội với người mại dâm
Giáo trình Công tác xã hội với người mại dâm

Tác giả: Th.S Tiêu Thị Minh Hường, Th.S Nguyễn Thị Vân
Nhà xuất bản:  NXB Lao động - Xã hội
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 535.46 (Kb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
12

Đăng nhập

Thống kê

Thư viện truyền thống Thư viện số

Thống kê truy cập

1.324.013

: 108.909