Tài liệu số - Kết quả tìm kiếm

  Tìm thấy 5083 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm. Kiểu hiển thị:    
12345678910...>>
Báo chí Việt Nam từ khởi thủy đến 1945
Báo chí Việt Nam từ khởi thủy đến 1945

Tác giả: Tiến sĩ Huỳnh Văn Tòng
Nhà xuất bản:  NXB Thành phố Hồ Chí Minh
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Chứng tích tội ác Pôn Pốt nhà mồ Ba Chúc
Chứng tích tội ác Pôn Pốt nhà mồ Ba Chúc

Tác giả: Trần Văn Đông
Nhà xuất bản:  Phòng Thông tin - Sở KHCN&MT An Giang
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Công tử Bạc Liêu - Sự thật và giai thoại
Công tử Bạc Liêu - Sự thật và giai thoại

Tác giả: Phan Trung Nghĩa
Nhà xuất bản:  Sở Thương mại & Du lịch Bạc Liêu
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giữ yên giấc ngủ của Người
Giữ yên giấc ngủ của Người

Tác giả:
Nhà xuất bản:  NXB Quân đội nhân dân
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Khảo cứu kinh tế và tổ chức bộ máy nhà nước triều Nguyễn; những vấn đề đặt ra hiện nay
Khảo cứu kinh tế và tổ chức bộ máy nhà nước triều Nguyễn; những vấn đề đặt ra hiện nay

Tác giả: Đỗ Bang
Nhà xuất bản:  NXB Thuận Hóa
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Lịch sử báo chí Việt Nam 1865 - 1945
Lịch sử báo chí Việt Nam 1865 - 1945

Tác giả: Đỗ Quang Hưng (Chủ biên)
Nguyễn Thành
Dương Trung Quốc
Nhà xuất bản:  NXB Đại học Quốc gia Hà Nội
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Lịch sử Việt Nam - Tập II
Lịch sử Việt Nam - Tập II

Tác giả: Các giáo sư: Nguyễn Công Bình
Văn Tạo
Phạm Xuân Nam
Bùi Đình Thanh
Nhà xuất bản:  NXB Khoa học Xã hội
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Lịch sử Việt Nam - Tập 1 Từ khởi thủy đến thế kỷ X
Lịch sử Việt Nam - Tập 1 Từ khởi thủy đến thế kỷ X

Tác giả: Vũ Duy Mền (Chủ biên)
Nguyễn Hữu Tâm
Nguyễn Đức Nhuệ
Trương Thị Yến
Nhà xuất bản:  NXB Khoa học Xã hội
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Lịch sử Việt Nam - Tập 8 Từ năm 1919 đến năm 1930
Lịch sử Việt Nam - Tập 8 Từ năm 1919 đến năm 1930

Tác giả: Tạ Thị Thúy (Chủ biên)
Ngô Văn Hòa
Vũ Huy Phúc
Nhà xuất bản:  NXB Khoa học Xã hội
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Lịch sử Việt Nam - Tập 11 Từ năm 1951 đến năm 1954
Lịch sử Việt Nam - Tập 11 Từ năm 1951 đến năm 1954

Tác giả: Nguyễn Văn Nhật (Chủ biên)
Đỗ Thị Nguyệt Quang
Đinh Quang Hải
Nhà xuất bản:  NXB Khoa học Xã hội
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích: