Tài liệu số - Kết quả tìm kiếm

  Tìm thấy 5083 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm. Kiểu hiển thị:    
12345678910...>>
Báo chí Việt Nam từ khởi thủy đến 1945
Báo chí Việt Nam từ khởi thủy đến 1945

Tác giả: Tiến sĩ Huỳnh Văn Tòng
Nhà xuất bản:  NXB Thành phố Hồ Chí Minh
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Chứng tích tội ác Pôn Pốt nhà mồ Ba Chúc
Chứng tích tội ác Pôn Pốt nhà mồ Ba Chúc

Tác giả: Trần Văn Đông
Nhà xuất bản:  Phòng Thông tin - Sở KHCN&MT An Giang
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Công tử Bạc Liêu - Sự thật và giai thoại
Công tử Bạc Liêu - Sự thật và giai thoại

Tác giả: Phan Trung Nghĩa
Nhà xuất bản:  Sở Thương mại & Du lịch Bạc Liêu
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giữ yên giấc ngủ của Người
Giữ yên giấc ngủ của Người

Tác giả:
Nhà xuất bản:  NXB Quân đội nhân dân
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Khảo cứu kinh tế và tổ chức bộ máy nhà nước triều Nguyễn; những vấn đề đặt ra hiện nay
Khảo cứu kinh tế và tổ chức bộ máy nhà nước triều Nguyễn; những vấn đề đặt ra hiện nay

Tác giả: Đỗ Bang
Nhà xuất bản:  NXB Thuận Hóa
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Lịch sử báo chí Việt Nam 1865 - 1945
Lịch sử báo chí Việt Nam 1865 - 1945

Tác giả: Đỗ Quang Hưng (Chủ biên)
Nguyễn Thành
Dương Trung Quốc
Nhà xuất bản:  NXB Đại học Quốc gia Hà Nội
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Lịch sử Việt Nam - Tập II
Lịch sử Việt Nam - Tập II

Tác giả: Các giáo sư: Nguyễn Công Bình
Văn Tạo
Phạm Xuân Nam
Bùi Đình Thanh
Nhà xuất bản:  NXB Khoa học Xã hội
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Lịch sử Việt Nam - Tập 1 Từ khởi thủy đến thế kỷ X
Lịch sử Việt Nam - Tập 1 Từ khởi thủy đến thế kỷ X

Tác giả: Vũ Duy Mền (Chủ biên)
Nguyễn Hữu Tâm
Nguyễn Đức Nhuệ
Trương Thị Yến
Nhà xuất bản:  NXB Khoa học Xã hội
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Lịch sử Việt Nam - Tập 8 Từ năm 1919 đến năm 1930
Lịch sử Việt Nam - Tập 8 Từ năm 1919 đến năm 1930

Tác giả: Tạ Thị Thúy (Chủ biên)
Ngô Văn Hòa
Vũ Huy Phúc
Nhà xuất bản:  NXB Khoa học Xã hội
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Lịch sử Việt Nam - Tập 11 Từ năm 1951 đến năm 1954
Lịch sử Việt Nam - Tập 11 Từ năm 1951 đến năm 1954

Tác giả: Nguyễn Văn Nhật (Chủ biên)
Đỗ Thị Nguyệt Quang
Đinh Quang Hải
Nhà xuất bản:  NXB Khoa học Xã hội
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Lịch sử Việt Nam - Tập 2 Từ thế kỷ X đến thế kỷ XIV
Lịch sử Việt Nam - Tập 2 Từ thế kỷ X đến thế kỷ XIV

Tác giả: Trần Thị Vinh (Chủ biên)
Hà Mạnh Khoa
Nguyễn Thị Phương Chi
Đỗ Đức Hùng
Nhà xuất bản:  NXB Khoa học Xã hội
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Lịch Triều Hiến Chương loại chí Tập II
Lịch Triều Hiến Chương loại chí Tập II

Tác giả: Phan Huy Chú
Nhà xuất bản:  NXB Giáo dục
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Lịch Triều Hiến Chương loại chí Tập I
Lịch Triều Hiến Chương loại chí Tập I

Tác giả: Phan Huy Chú
Nhà xuất bản:  NXB Giáo dục
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Lược sử vùng đất Nam Bộ - Việt Nam
Lược sử vùng đất Nam Bộ - Việt Nam

Tác giả: GS TSKH Vũ Minh Giang (Chủ biên)
GS TS Nguyễn Quang Ngọc
TS Lê Trung Dũng
TS Cao Thanh Tân
TS Nguyễn Sĩ Tuấn
Nhà xuất bản:  NXB Thế Giới
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Nguyễn Cochinchina - Southern Vietnam in the Seventeenth and Eighteenth Centuries
Nguyễn Cochinchina - Southern Vietnam in the Seventeenth and Eighteenth Centuries

Tác giả: Li Tana
Nhà xuất bản:  Cornell University
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
A Brief History of Việt Nam and Its Cash Coin & Banknotes
A Brief History of Việt Nam and Its Cash Coin & Banknotes

Tác giả: De Thanh Ngo
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Đại cương lịch sử văn hóa Việt Nam - Tập I Từ các thành tố nội sinh đến những nền văn minh đặc sắc
Đại cương lịch sử văn hóa Việt Nam - Tập I Từ các thành tố nội sinh đến những nền văn minh đặc sắc

Tác giả: Nguyễn Khắc Thuần
Nhà xuất bản:  NXB Giáo dục
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Đại cương lịch sử văn hóa Việt Nam - Tập II
Đại cương lịch sử văn hóa Việt Nam - Tập II

Tác giả: Nguyễn Khắc Thuần
Nhà xuất bản:  NXB Giáo dục
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Đại cương lịch sử văn hóa Việt Nam - Tập III
Đại cương lịch sử văn hóa Việt Nam - Tập III

Tác giả: Nguyễn Khắc Thuần
Nhà xuất bản:  NXB Giáo dục
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Tâm tình đất nước
Tâm tình đất nước

Tác giả: Nguyễn Khắc Viện
Nhà xuất bản:  NXB Khoa học Xã hội
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Advice and Support The Early Years The U.S. Army in Vietnam, 1941 - 1960
Advice and Support The Early Years The U.S. Army in Vietnam, 1941 - 1960

Tác giả: Ronald H. Spector
Nhà xuất bản:  United States Army
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
French Armour in Vietnam 1945 - 54
French Armour in Vietnam 1945 - 54

Tác giả: Simon Dunstan
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Nguyễn Trãi, Vạn Xuân và Đại Việt
Nguyễn Trãi, Vạn Xuân và Đại Việt

Tác giả: Nguyễn Văn Thành
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Nho y Nguyễn Đình Chiểu
Nho y Nguyễn Đình Chiểu

Tác giả: Trần Văn Tích
Nhà xuất bản:  An Tiêm
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
12345678910...>>

Đăng nhập

Thống kê

Thư viện truyền thống Thư viện số

Thống kê truy cập

1.271.457

: 56.353