Tài liệu số - Kết quả tìm kiếm

  Tìm thấy 20 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm. Kiểu hiển thị:    
Bài tập Kiểm toán căn bản
Bài tập Kiểm toán căn bản

Tác giả: Trần Phước
Nhà xuất bản:  Phương Đông
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 4.74 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Bài tập Kiểm toán nâng cao
Bài tập Kiểm toán nâng cao

Tác giả: Trịnh Quốc Hùng
Nhà xuất bản:  Phương Đông
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 5.59 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Bài tập thực hành kế toán
Bài tập thực hành kế toán

Tác giả: Trịnh Quốc Hùng
Nhà xuất bản:  Phương Đông
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 14.81 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Bài tập thực hành kế toán
Bài tập thực hành kế toán

Tác giả: Trịnh Quốc Hùng
Nhà xuất bản:  Phương Đông
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 14.81 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình Kế toán hành chính sự nghiệp
Giáo trình Kế toán hành chính sự nghiệp

Tác giả: Nghiêm Văn Lợi
Nhà xuất bản:  Phương Đông
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình môn học Kế toán quản trị
Giáo trình môn học Kế toán quản trị

Tác giả: Phạm Châu Thành
Nhà xuất bản:  Phương Đông
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình môn học Kế toán quản trị
Giáo trình môn học Kế toán quản trị

Tác giả: Phạm Châu Thành
Nhà xuất bản:  Phương Đông
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Khai thác một số dịch vụ Cloud computing
Khai thác một số dịch vụ Cloud computing

Tác giả: Tô Thanh Hải
Nhà xuất bản:  Phương Đông
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 7.15 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Kiểm toán hoạt động
Kiểm toán hoạt động

Tác giả:
Nhà xuất bản:  Phương Đông
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Kinh tế lượng
Kinh tế lượng

Tác giả: Huỳnh Đạt Hùng
Nhà xuất bản:  Phương Đông
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Lập trình web bằng PHP 5.3 và cở sở dữ liệu MySQL 5.1. Tập 1
Lập trình web bằng PHP 5.3 và cở sở dữ liệu MySQL 5.1. Tập 1

Tác giả: Phạm Hữu Khang
Nhà xuất bản:  Phương Đông
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Lập trình web bằng PHP 5.3 và cở sở dữ liệu MySQL 5.1. Tập 2
Lập trình web bằng PHP 5.3 và cở sở dữ liệu MySQL 5.1. Tập 2

Tác giả: Phạm Hữu Khang
Nhà xuất bản:  Nxb Phương Đông
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Hệ thống Thông tin kế toán. Tập 1 : Hệ thống Kế toán Việt Nam
Hệ thống Thông tin kế toán. Tập 1 : Hệ thống Kế toán Việt Nam

Tác giả: Thái Phúc Huy
những người khác
Nhà xuất bản:  Phương Đông
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Phương pháp nghiên cứu định lượng và những nghiên cứu thực tiễn trong kinh tế phát triển - nông nghiệp
Phương pháp nghiên cứu định lượng và những nghiên cứu thực tiễn trong kinh tế phát triển - nông nghiệp

Tác giả: Đinh Phi Hổ
Nhà xuất bản:  Phương Đông
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Quản trị ngân hàng thương mại hiện đại
Quản trị ngân hàng thương mại hiện đại

Tác giả: Nguyễn Đăng Dờn (Cb)
Nhà xuất bản:  Phương Đông
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Kiểm soát nội bộ
Kiểm soát nội bộ

Tác giả: Trần Thị Giang Tân
Nhà xuất bản:  Phương Đông
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Bài tập Kiểm toán căn bản
Bài tập Kiểm toán căn bản

Tác giả: Trần Phước
Nhà xuất bản:  Phương Đông
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Bài tập Kiểm toán nâng cao
Bài tập Kiểm toán nâng cao

Tác giả: Trịnh Quốc Hùng
Nhà xuất bản:  Phương Đông
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình môn học Kế toán quản trị
Giáo trình môn học Kế toán quản trị

Tác giả: Phạm Châu Thành
Nhà xuất bản:  Phương Đông
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:

Đăng nhập

Thống kê

Thư viện truyền thống Thư viện số

Thống kê truy cập

1.271.501

: 56.397