Tài liệu số - Kết quả tìm kiếm

  Tìm thấy 687 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm. Kiểu hiển thị:    
12345678910...>>
Kinh doanh quốc tế hiện đại
Kinh doanh quốc tế hiện đại

Tác giả: CHARLES W.L.HILL
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 80.87 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Interest rates in financial analysis and valuation
Interest rates in financial analysis and valuation

Tác giả: Ahmad Nazri Wahidudin
Nhà xuất bản:  [S.n.]
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Finance for the non financial manager II : Exercise book with solutions
Finance for the non financial manager II : Exercise book with solutions

Tác giả: Duncan Williamson
Nhà xuất bản:  [S.n.]
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Money and monetary policy in an open economy
Money and monetary policy in an open economy

Tác giả: Mehdi Monadjemi
John Lodewijks
Nhà xuất bản:  [S.n.]
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Business cycles and financial crises
Business cycles and financial crises

Tác giả: A. W. Mullineux
Nhà xuất bản:  [S.n.]
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Accession to the WTO, P.2 : Computable general equilibrium analysis: The case of Ukraine
Accession to the WTO, P.2 : Computable general equilibrium analysis: The case of Ukraine

Tác giả: Igor Wremenko
Nhà xuất bản:  [S.n.]
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Accession to the WTO, P.1 : Computable general equilibrium analysis: The case of Ukraine
Accession to the WTO, P.1 : Computable general equilibrium analysis: The case of Ukraine

Tác giả: Igor Wremenko
Nhà xuất bản:  [S.n.]
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
English for international tourism : Upper intermadiate workbook
English for international tourism : Upper intermadiate workbook

Tác giả: Anna Cowper
Nhà xuất bản:  Pearson
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
English for international tourism : Pre-Intermediate workbook
English for international tourism : Pre-Intermediate workbook

Tác giả: Iwonna Dubicka
Margaret O'keeffe
Nhà xuất bản:  Pearson
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
English for international tourism : Pre-Intermediate coursebook
English for international tourism : Pre-Intermediate coursebook

Tác giả: Iwonna Dubicka
Margaret O'keeffe
Nhà xuất bản:  Pearson
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Những người khổng lồ trong giới kinh doanh: 7 nhà cải cách doanh nghiệp và đế chế của họ
Những người khổng lồ trong giới kinh doanh: 7 nhà cải cách doanh nghiệp và đế chế của họ

Tác giả: Richard S.Tedlow
Nhà xuất bản:  Lao động
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Sắc, giới = Lust, Caution
Sắc, giới = Lust, Caution

Tác giả: Eileen Chang
Julia Lowell
Lan Huệ (dịch)
Nhà xuất bản:  [knxb]
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Con đường lập thân
Con đường lập thân

Tác giả: W.J.Ennever
Nguyễn Hiến Lê (dịch)
Nhà xuất bản:  Thanh Niên
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Jung đã thực sự nói gì = What Jung really said
Jung đã thực sự nói gì = What Jung really said

Tác giả: Edward Amstrong Bennet
Bùi Lưu Phi Khanh (dịch)
Nhà xuất bản:  Văn hóa - Thông tin
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Sức mạnh của 6-Sigma
Sức mạnh của 6-Sigma

Tác giả: Subir Chowdhury
Ngô Tuyển (Dịch)
Nhà xuất bản:  [knxb]
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Những lá thư người cha gửi cho con gái
Những lá thư người cha gửi cho con gái

Tác giả: Jawaharlal Nehru
Thái Văn Châu (dịch)
Nhà xuất bản:  [knxb]
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Ngàn cánh hạc = Thousand Cranes
Ngàn cánh hạc = Thousand Cranes

Tác giả: Yasunari Kawabata
Trùng Dương (dịch)
Nhà xuất bản:  [knxb]
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Người thầy kính yêu = To Sir, with love
Người thầy kính yêu = To Sir, with love

Tác giả: Edward Ricardo Braithwaite
Nhà xuất bản:  [knxb]
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giàu nhất nhờ bán hàng rẻ nhất
Giàu nhất nhờ bán hàng rẻ nhất

Tác giả: Sam Walton
Wall Mart
Nhà xuất bản:  Trẻ
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Luật bất thành văn trong kinh doanh = The Unwritten laws of business
Luật bất thành văn trong kinh doanh = The Unwritten laws of business

Tác giả: W.J.King
James G.Skakoon
Nguyễn Bích Thủy (dịch)
Nhà xuất bản:  Tri Thức
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
24 Bài học sống còn để đầu tư thành công trên thị trường chứng khoán = 24 Essential lessons for Investment success
24 Bài học sống còn để đầu tư thành công trên thị trường chứng khoán = 24 Essential lessons for Investment success

Tác giả: William J.O'Neil
Nhà xuất bản:  Lao động
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Niềm vui mãn nguyện = The joy of Feeling good :  Tám bí quyết sống hạnh phúc và phong nhiêu = Eight keys to a Happy & Abundant life
Niềm vui mãn nguyện = The joy of Feeling good : Tám bí quyết sống hạnh phúc và phong nhiêu = Eight keys to a Happy & Abundant life

Tác giả: William A.Miller
Nhà xuất bản:  [knxb]
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Bill Gates - Tham vọng lớn lao và quá trình hình thành đế chế Microsoft
Bill Gates - Tham vọng lớn lao và quá trình hình thành đế chế Microsoft

Tác giả: James Wallace
Jim Erickson
Nhà xuất bản:  [knxb]
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Sống với sách
Sống với sách

Tác giả: Alan Powers
Trần Hoàng Dung (biên dịch)
Nhà xuất bản:  Văn hóa - Thông tin
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
12345678910...>>

Đăng nhập

Thống kê

Thư viện truyền thống Thư viện số

Thống kê truy cập

7.510.742

: 485.003