Tài liệu số - Kết quả tìm kiếm

  Tìm thấy 16 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm. Kiểu hiển thị:    
2/9/1945 qua những trang hồi ức
2/9/1945 qua những trang hồi ức

Tác giả: Ngọc Châu
Sơn Tùng
Lê Trọng Nghĩa
Trần Quang Huy
Trần Bạch Đằng…
Nhà xuất bản:  NXB Quân đội nhân dân
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình xử lý ảnh Photoshop CS2 phiên bản 9.0
Giáo trình xử lý ảnh Photoshop CS2 phiên bản 9.0

Tác giả: Phạm Quang Huy
Nhà xuất bản:  Giao thông vận tải
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Hướng dẫn tự học nhanh Photoshop 6.0 bằng hình
Hướng dẫn tự học nhanh Photoshop 6.0 bằng hình

Tác giả: Quang Huy
Nhà xuất bản:  Thống kê
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 69.13 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Chế bản Điện tử với Illustrator CS5
Chế bản Điện tử với Illustrator CS5

Tác giả: Lê Thuận
Thanh Tâm
Quang Huy
Nhà xuất bản:  Hồng Đức
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
CorelDRaw X5 dành cho người tự học
CorelDRaw X5 dành cho người tự học

Tác giả: Lê Thuận
Thanh Tâm
Quang Huy
Nhà xuất bản:  Giao Thông Vận Tải
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình 3DS V-RAY 20XX từ A-Z tập 1
Giáo trình 3DS V-RAY 20XX từ A-Z tập 1

Tác giả: Lê Thuận
Thanh Tâm
Quang Huy
Nhà xuất bản:  Hồng Đức
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình EXCEL 2010 dành cho người tự học
Giáo trình EXCEL 2010 dành cho người tự học

Tác giả: Phạm Quang Huy
Võ Duy Thanh Tâm
Nhà xuất bản:  Đại học Quốc Gia
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình xử lý ảnh Photoshop CS5 dành cho người tự học 1
Giáo trình xử lý ảnh Photoshop CS5 dành cho người tự học 1

Tác giả: Lê Thuận
Thanh Tâm
Quang Huy
Nhà xuất bản:  Hồng Đức
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình xử lý ảnh Photoshop CS5 dành cho người tự học 3
Giáo trình xử lý ảnh Photoshop CS5 dành cho người tự học 3

Tác giả: Lê Thuận
Thanh Tâm
Quang Huy
Nhà xuất bản:  Hồng Đức
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Hướng dẫn từng bước Excel 2010 dành cho người tự học
Hướng dẫn từng bước Excel 2010 dành cho người tự học

Tác giả: Phạm Quang Huy
Võ Duy Thanh Tâm
Nhà xuất bản:  ĐHQG TP.HCM
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Khai thác các Plug-in trong photoshop CS5 dành cho người tự học T4
Khai thác các Plug-in trong photoshop CS5 dành cho người tự học T4

Tác giả: Lê Thuận
Thanh Tâm
Quang Huy
Nhà xuất bản:  Hồng Đức
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Lập trình gia công khuôn nâng cao với Mastercam 10 & 12
Lập trình gia công khuôn nâng cao với Mastercam 10 & 12

Tác giả: Mai Thị Hải
Quang Huy
Nhà xuất bản:  Hồng Đức
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Microsoft VISIO dành cho người tự học
Microsoft VISIO dành cho người tự học

Tác giả: Lê Thuận
Thanh Tâm
Quang Huy
Nhà xuất bản:  Giao Thông Vận Tải
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Phục chế và xử lý ảnh với Power Retouche & Photoshop
Phục chế và xử lý ảnh với Power Retouche & Photoshop

Tác giả: Mai Thị Hải
Quang Huy
Phùng Thị Nguyệt
Nhà xuất bản:  Hồng Đức
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Revit Architecture 2011 từ A đến Z tập 1
Revit Architecture 2011 từ A đến Z tập 1

Tác giả: Lê Thuận
Thanh Tâm
Quang Huy
Nhà xuất bản:  Giao Thông Vận Tải
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 18.53 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Tự học Revit Structure 2010 bằng hình ảnh
Tự học Revit Structure 2010 bằng hình ảnh

Tác giả: Tường Thụy
Quang Huy
Nhà xuất bản:  Giao Thông Vận Tải
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:

Đăng nhập

Thống kê

Thư viện truyền thống Thư viện số

Thống kê truy cập

1.271.603

: 56.499