Tài liệu số - Kết quả tìm kiếm

  Tìm thấy 8964 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm. Kiểu hiển thị:    
12345678910...>>
Hoàn thiện công tác tuyển dụng của công ty TNHH Delta Galil Việt Nam
Hoàn thiện công tác tuyển dụng của công ty TNHH Delta Galil Việt Nam

Tác giả: Trần Lệ Ngọc Dung
Nhà xuất bản:  Trường Đại học Quy Nhơn
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Quản lý thu bảo hiểm y tế hộ gia đình tại bảo hiểm xã hội huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định
Quản lý thu bảo hiểm y tế hộ gia đình tại bảo hiểm xã hội huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định

Tác giả: Thân Thị Ngọc Diễm
Nhà xuất bản:  Trường Đại học Quy Nhơn
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại cơ sở giáo dục và đào tạo tỉnh Bình Định
Quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại cơ sở giáo dục và đào tạo tỉnh Bình Định

Tác giả: Nguyễn Thị Thu Trang
Nhà xuất bản:  Trường Đại học Quy Nhơn
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Tăng cường kiểm soát nội bộ hoạt động thu, chi bảo hiểm xã hội huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định
Tăng cường kiểm soát nội bộ hoạt động thu, chi bảo hiểm xã hội huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định

Tác giả: Võ Cao Trí
Nhà xuất bản:  Trường Đại học Quy Nhơn
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Hoàn tthiện tổ chức công tác kế toán tại trung tâm y tế huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định
Hoàn tthiện tổ chức công tác kế toán tại trung tâm y tế huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định

Tác giả: Phạm Thị Thu Thuyền
Nhà xuất bản:  Trường Đại học Quy Nhơn
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Hoàn thiện kiểm soát nội bộ chi thường xuyên tại kho bạc nhà nước Hoài Ân, tỉnh Bình Định
Hoàn thiện kiểm soát nội bộ chi thường xuyên tại kho bạc nhà nước Hoài Ân, tỉnh Bình Định

Tác giả: Nguyễn Thị Dung
Nhà xuất bản:  Trường Đại học Quy Nhơn
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại bảo hiểm xã hội thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định
Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại bảo hiểm xã hội thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định

Tác giả: Nguyễn Hồng Phương Tâm
Nhà xuất bản:  Trường Đại học Quy Nhơn
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Hoàn thiện phân tích hiệu quả hoạt động tại công ty TNHH sản xuất và thương mại dịch vụ Tân Thành Long
Hoàn thiện phân tích hiệu quả hoạt động tại công ty TNHH sản xuất và thương mại dịch vụ Tân Thành Long

Tác giả: Lê Anh Đại
Nhà xuất bản:  Trường Đại học Quy Nhơn
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Công tác tuyển dụng của công ty đường sắt Nghĩa Bình
Công tác tuyển dụng của công ty đường sắt Nghĩa Bình

Tác giả: Trần Văn Hảo
Nhà xuất bản:  Trường Đại học Quy Nhơn
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Quản trị quan hệ khách hàng tại chi nhánh hóa dầu Đà Nẵng - Tổng công ty cổ phần hóa dầu Petrolimex
Quản trị quan hệ khách hàng tại chi nhánh hóa dầu Đà Nẵng - Tổng công ty cổ phần hóa dầu Petrolimex

Tác giả: Đặng Ngọc Lâm
Nhà xuất bản:  Trường Đại học Quy Nhơn
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức quản lý kinh tế tại thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định
Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức quản lý kinh tế tại thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định

Tác giả: Võ Văn Thành Đô
Nhà xuất bản:  Trường Đại học Quy Nhơn
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Quản lý nhà nước đối với các cụm công nghiệp trên địa bàn thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định
Quản lý nhà nước đối với các cụm công nghiệp trên địa bàn thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định

Tác giả: Ung Quốc Hiền
Nhà xuất bản:  Trường Đại học Quy Nhơn
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Quản lý nhà nước về hệ thống chợ trên địa bàn thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Quản lý nhà nước về hệ thống chợ trên địa bàn thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Tác giả: Trương Quốc Bảo
Nhà xuất bản:  Trường Đại học Quy Nhơn
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Phân tích hiệu quả hoạt động tại công ty TNHH Kiểu Việt
Phân tích hiệu quả hoạt động tại công ty TNHH Kiểu Việt

Tác giả: Trần Hoàng Anh
Nhà xuất bản:  Trường Đại học Quy Nhơn
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc tại bảo hiểm xã hội thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định
Quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc tại bảo hiểm xã hội thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định

Tác giả: Nguyễn Thị Thùy Dương
Nhà xuất bản:  Trường Đại học Quy Nhơn
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Đánh giá sự hài lòng của hành khách đối với chất lượng dịch vụ mặt đất tại cảng hàng không Phù Cát
Đánh giá sự hài lòng của hành khách đối với chất lượng dịch vụ mặt đất tại cảng hàng không Phù Cát

Tác giả: Lê Hữu Thừa
Nhà xuất bản:  Trường Đại học Quy Nhơn
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
12345678910...>>

Đăng nhập

Thống kê

Thư viện truyền thống Thư viện số

Thống kê truy cập

5.786.332

: 320.542