Tài liệu số - Kết quả tìm kiếm

  Tìm thấy 5 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm. Kiểu hiển thị:    
Hệ thống máy tính và ngôn ngữ C
Hệ thống máy tính và ngôn ngữ C

Tác giả: Đặng Thành Tín
Nhà xuất bản:  ĐHQG Tp. HCM
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 11.95 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Kế hoạch kinh doanh
Kế hoạch kinh doanh

Tác giả: Phạm Ngọc Thúy
các tác giả khác
Nhà xuất bản:  Nxb.ĐHQG Tp. HCM
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 10.44 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Nghiên cứu thị trường
Nghiên cứu thị trường

Tác giả: Nguyễn Đình Thọ
Nhà xuất bản:  Nxb. ĐHQG Tp. HCM
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Tổng hợp hữu cơ và hóa dầu. Tập 1
Tổng hợp hữu cơ và hóa dầu. Tập 1

Tác giả: Phan Minh Tân
Nhà xuất bản:  ĐHQG Tp. HCM
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Tổng hợp hữu cơ và hóa dầu. Tập 2
Tổng hợp hữu cơ và hóa dầu. Tập 2

Tác giả: Phan Minh Tân
Nhà xuất bản:  ĐHQG Tp. HCM
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 8.20 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:

Đăng nhập

Thống kê

Thư viện truyền thống Thư viện số

Thống kê truy cập

1.271.172

: 56.068