Tài liệu số - Kết quả tìm kiếm

  Tìm thấy 618 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm. Kiểu hiển thị:    
12345678910...>>
Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại các trường THPT trên địa bàn tỉnh Bình Định
Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại các trường THPT trên địa bàn tỉnh Bình Định

Tác giả: Cao Thị Thu Lành
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Kiểm soát rủi ro trong hoạt động kinh doanh thẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần Nam Á
Kiểm soát rủi ro trong hoạt động kinh doanh thẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần Nam Á

Tác giả: Đào Thu Thảo
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Hoàn thiện kiểm soát nội bộ chi bảo hiểm xã hội tại bảo hiểm xã hội huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định
Hoàn thiện kiểm soát nội bộ chi bảo hiểm xã hội tại bảo hiểm xã hội huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định

Tác giả: Đỗ Thị Thanh Liêm
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Hoàn thiện kiểm soát nội bộ các khoản thu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định
Hoàn thiện kiểm soát nội bộ các khoản thu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định

Tác giả: Đoàn Minh Khuê
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Hoàn thiện tổ chức kế toán tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc sở Công thương Bình Định
Hoàn thiện tổ chức kế toán tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc sở Công thương Bình Định

Tác giả: Dương Thị Hồng Hiếu
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Hoàn thiện tổ chức kế toán tại công ty cổ phần cảng Thị Nại Bình Định
Hoàn thiện tổ chức kế toán tại công ty cổ phần cảng Thị Nại Bình Định

Tác giả: Huỳnh Đức Hùng
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Hoàn thiện kiểm soát chi bảo hiểm xã hội tại bảo hiểm xã hội huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định
Hoàn thiện kiểm soát chi bảo hiểm xã hội tại bảo hiểm xã hội huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định

Tác giả: Huỳnh Thị Kim Hương
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Hoàn thiện kiểm soát nội bộ tại các trường trung học cơ sở trên địa bàn huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định
Hoàn thiện kiểm soát nội bộ tại các trường trung học cơ sở trên địa bàn huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định

Tác giả: Lê Thanh Tuấn
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Hoàn thiện tổ chức thông tin kế toán chu trình bán hàng và thu tiền tại chi nhánh Bình Định - Công ty cổ phần ô tô Trường Hải
Hoàn thiện tổ chức thông tin kế toán chu trình bán hàng và thu tiền tại chi nhánh Bình Định - Công ty cổ phần ô tô Trường Hải

Tác giả: Lê Thị Ngọc Phú
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Hoàn thiện tổ chức kế toán tại trường cao đẳng y tế Phú Yên
Hoàn thiện tổ chức kế toán tại trường cao đẳng y tế Phú Yên

Tác giả: Lê Thị Ngọc Trúc
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Tăng cường kiểm soát nội bộ chi bảo hiểm xã hội tại bảo hiểm xã hội huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định
Tăng cường kiểm soát nội bộ chi bảo hiểm xã hội tại bảo hiểm xã hội huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định

Tác giả: Lê Thị Nguyệt Minh
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Hoàn thiện kiểm soát chi tại chi cục thống kê huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định
Hoàn thiện kiểm soát chi tại chi cục thống kê huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định

Tác giả: Lê Thị Phượng Liên
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại sở giáo dục và đào tạo Bình Định
Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại sở giáo dục và đào tạo Bình Định

Tác giả: Lê Văn Hạnh
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại các trường trung học cơ sở trên địa bàn huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định
Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại các trường trung học cơ sở trên địa bàn huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định

Tác giả: Lê Việt Thành
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Hoàn thiện kế toán quản trị tại trung tâm y tế thị xã An Nhơn tỉnh Bình Định
Hoàn thiện kế toán quản trị tại trung tâm y tế thị xã An Nhơn tỉnh Bình Định

Tác giả: Man Đức Luyến
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thông tin trên báo cáo tài chính của bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định
Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thông tin trên báo cáo tài chính của bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định

Tác giả: Ngô Thị Bích Hồng
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Tổ chức công tác kế toán tại trung tâm phát triển quỹ đất huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định
Tổ chức công tác kế toán tại trung tâm phát triển quỹ đất huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định

Tác giả: Nguyễn Anh Toàn
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Các nhân tố ảnh hưởng đến tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ tại bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định
Các nhân tố ảnh hưởng đến tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ tại bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định

Tác giả: Nguyễn Đình Thôi
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Tổ chức công tác kế toán quản trị tại công ty TNHH thương mại - xây dựng T.M.N
Tổ chức công tác kế toán quản trị tại công ty TNHH thương mại - xây dựng T.M.N

Tác giả: Nguyễn Hà Oanh Trang
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Hoàn thiện kiểm soát nội bộ hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa tại cục hải quan tỉnh Bình Định
Hoàn thiện kiểm soát nội bộ hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa tại cục hải quan tỉnh Bình Định

Tác giả: Nguyễn Khánh Hưng
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Hoàn thiện kiểm soát nội bộ hoạt động thu - chi bảo hiểm xe cơ giới tại công ty Bảo Việt Bình Định
Hoàn thiện kiểm soát nội bộ hoạt động thu - chi bảo hiểm xe cơ giới tại công ty Bảo Việt Bình Định

Tác giả: Nguyễn Như Minh
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Hoàn thiện công tác lập dự toán và quyết toán ngân sách nhà nước tại sở y tế Bình Định
Hoàn thiện công tác lập dự toán và quyết toán ngân sách nhà nước tại sở y tế Bình Định

Tác giả: Nguyễn Thị Giang Thanh
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
12345678910...>>

Đăng nhập

Thống kê

Thư viện truyền thống Thư viện số

Thống kê truy cập

1.324.529

: 109.425