Tài liệu số - Kết quả tìm kiếm

  Tìm thấy 17 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm. Kiểu hiển thị:    
Tìm hiểu luật công nghệ thông tin và các nghị định hướng dẫn thi hành
Tìm hiểu luật công nghệ thông tin và các nghị định hướng dẫn thi hành

Tác giả: Lê Đắc Quang
Nhà xuất bản:  Thông tin - Truyền thông
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 10.82 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Luật tần số vô tuyến điện và văn bản quy định chi tiết thi hành
Luật tần số vô tuyến điện và văn bản quy định chi tiết thi hành

Tác giả: Bộ TT&TT
Nhà xuất bản:  TT&TT
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 5.23 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Đánh giá môi trường chiến lược phương pháp luận và thử nghiệm ở Việt Nam
Đánh giá môi trường chiến lược phương pháp luận và thử nghiệm ở Việt Nam

Tác giả: Phạm Ngọc Đăng
Nguyễn Việt Anh…
Nhà xuất bản:  Xây Dựng
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 13.53 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Các giải pháp để hoàn thiện thể chế thúc đẩy sự phát triển của thị trường bất động sản Việt Nam
Các giải pháp để hoàn thiện thể chế thúc đẩy sự phát triển của thị trường bất động sản Việt Nam

Tác giả: TS. Đinh thị Mai Hương
Nhà xuất bản:  Chính trị Quốc gia
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 15.72 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Quản lý nhà nước về kinh tế
Quản lý nhà nước về kinh tế

Tác giả: GS.TS Đỗ Hoàng Toàn
Nhà xuất bản:  Kinh tế quốc dân
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 51.80 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Luật kinh tế
Luật kinh tế

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Thuỷ
Nhà xuất bản:  Giáo Dục
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 7.12 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG): Những vấn đề chính trị - kinh tế nổi bật
Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG): Những vấn đề chính trị - kinh tế nổi bật

Tác giả: Đặng Minh Đức (Chủ biên)
Nhà xuất bản:  Khoa học xã hội
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 20.32 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Xây dựng hệ thống giám sát và đánh giá thế nào để hoàn thiện công tác quản lý của nhà nước
Xây dựng hệ thống giám sát và đánh giá thế nào để hoàn thiện công tác quản lý của nhà nước

Tác giả: Keith Robin Mackay
Nhà xuất bản:  Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 19.51 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Xây dựng khung pháp lý và điều tiết cho lĩnh vực khí hạ nguồn ở Việt Nam
Xây dựng khung pháp lý và điều tiết cho lĩnh vực khí hạ nguồn ở Việt Nam

Tác giả: Ngân hàng Thế giới
Nhà xuất bản:  Ngân hàng Thế giới
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 15.47 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Chính sách thương mại quốc tế trong mô hình tăng trưởng kinh tế mới giai đoạn 2011-2020
Chính sách thương mại quốc tế trong mô hình tăng trưởng kinh tế mới giai đoạn 2011-2020

Tác giả: Nguyễn Chiến Thắng
Nhà xuất bản:  KHXH
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 11.68 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
HDTH kế toán doanh nghiệp BT và lập báo cáo tài chính (Theo TT số 244/2009 sửa đổi bổ sung QĐ 15/2006 )
HDTH kế toán doanh nghiệp BT và lập báo cáo tài chính (Theo TT số 244/2009 sửa đổi bổ sung QĐ 15/2006 )

Tác giả:
Nhà xuất bản:  Lao Động
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 26.04 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Chế độ hóa đơn chứng từ thuế
Chế độ hóa đơn chứng từ thuế

Tác giả: Tổng cục thuế. Tạp chí thuế Nhà nước
Nhà xuất bản:  Tài Chính
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 6.13 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:

Đăng nhập

Thống kê

Thư viện truyền thống Thư viện số

Thống kê truy cập

1.078.111

: 135.531