Tài liệu số - Kết quả tìm kiếm

  Tìm thấy 2111 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm. Kiểu hiển thị:    
12345678910...>>
Lịch sử Việt Nam: Tập 11: Từ năm 1951 đến năm 1954
Lịch sử Việt Nam: Tập 11: Từ năm 1951 đến năm 1954

Tác giả: Nguyễn Văn Nhật
Nhà xuất bản:  Khoa học xã hội
Lượt tải về: 1
Dung lượng: 11.65 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Lịch sử Việt Nam: Tập 10: Từ năm 1945 đến năm 1950
Lịch sử Việt Nam: Tập 10: Từ năm 1945 đến năm 1950

Tác giả: Đinh Thị Thu Cúc
Nhà xuất bản:  Khoa học xã hội
Lượt tải về: 4
Dung lượng: 14.61 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Lịch sử Việt Nam: Tập 8: Từ năm 1919 đến năm 1930
Lịch sử Việt Nam: Tập 8: Từ năm 1919 đến năm 1930

Tác giả: Tạ Thị Thúy
Nhà xuất bản:  Khoa học xã hội
Lượt tải về: 3
Dung lượng: 14.45 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Lịch sử Việt Nam: Tập 1: Từ Khởi thủy đến thế kỷ X
Lịch sử Việt Nam: Tập 1: Từ Khởi thủy đến thế kỷ X

Tác giả: Vũ Duy Mền
Nhà xuất bản:  Khoa học xã hội
Lượt tải về: 1
Dung lượng: 15.07 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
12 đại hoạn quan Trung Hoa
12 đại hoạn quan Trung Hoa

Tác giả: Huyền Cơ (Biên soạn)
Nhà xuất bản:  NXB Văn hóa Thông tin
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
120 Banned books - Censorship histories of world literature
120 Banned books - Censorship histories of world literature

Tác giả: Nicholas J. Karolides
Margaret Bald
Dawn B. Sova
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
60 năm quốc hội Việt Nam
60 năm quốc hội Việt Nam

Tác giả: Ngô Đức Mạnh (Chủ biên)
Nguyễn Viết Lểnh
Lê Lục
Nhà xuất bản:  NXB Chính trị quốc gia
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
A brief history of Russia
A brief history of Russia

Tác giả: Michael Kort
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Á Châu huyền bí
Á Châu huyền bí

Tác giả: Nguyễn Hữu Kiệt dịch
Nhà xuất bản:  NXB Văn hóa Thông tin
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
A Concise History of Modern India
A Concise History of Modern India

Tác giả: Barbara D. Metcalf
Thomas R. Metcalf
Nhà xuất bản:  Cambridge University Press
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
A Dictionary of Twentieth-Century World History
A Dictionary of Twentieth-Century World History

Tác giả: Jan Palmowski
Nhà xuất bản:  Oxford University Press
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
A Documentary History of Communism in Russia
A Documentary History of Communism in Russia

Tác giả: Robert V. Daniels
Nhà xuất bản:  University Press of New England
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
A history of India
A history of India

Tác giả: Hermann Kulke
Dietmar Rothermund
Nhà xuất bản:  Routledge - Taylor & Francis Group
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
A History of the English-Speaking Peoples Since 1900
A History of the English-Speaking Peoples Since 1900

Tác giả: Andrew Roberts
Nhà xuất bản:  HarperCollins Publishers
Lượt tải về: 1
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
A history of the world from the 20th to the 21st century
A history of the world from the 20th to the 21st century

Tác giả: J. A. S. Grenville
Nhà xuất bản:  Routledge - Taylor & Francis Group
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
A history of the world in 6 glasses
A history of the world in 6 glasses

Tác giả: Tom Standage
Nhà xuất bản:  Walker &Company
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
A little history of religion
A little history of religion

Tác giả: Richard Holloway
Nhà xuất bản:  Yale University Press
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
A little history of the world
A little history of the world

Tác giả: E. H. Gombrich
Nhà xuất bản:  Yale University Press
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
A military atlas of the First World War
A military atlas of the First World War

Tác giả: Arthur Banks
Nhà xuất bản:  Leo Cooper
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
A Short History of Asia
A Short History of Asia

Tác giả: Colin Mason
Nhà xuất bản:  Palgrave Macmillan
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
A short history of China and Southeast Asia
A short history of China and Southeast Asia

Tác giả: Martin Stuart - Fox
Nhà xuất bản:  Allen & Unwin
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
A short history of Japan - From Samurai to Sony
A short history of Japan - From Samurai to Sony

Tác giả: Curtis Andressen
Nhà xuất bản:  Allen & Unwin
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
A World History of Nineteenth-Century Archaeology - Nationalism, Colonialism, and the Past
A World History of Nineteenth-Century Archaeology - Nationalism, Colonialism, and the Past

Tác giả: Margarita Díaz-Andreu
Nhà xuất bản:  Oxford University Press
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
African History: A Very Short Introduction
African History: A Very Short Introduction

Tác giả: John Parker
Richard Rathbone
Nhà xuất bản:  Oxford University Press
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Almanach những nền văn minh thế giới
Almanach những nền văn minh thế giới

Tác giả: Hoàng Minh Thảo
Đinh Ngọc Lân
Nguyễn Vinh Phúc
Nhà xuất bản:  NXB Văn hóa - Thông tin
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
12345678910...>>

Đăng nhập

Thống kê

Thư viện truyền thống Thư viện số

Thống kê truy cập

3.747.859

: 177.771