Tài liệu số - Kết quả tìm kiếm

  Tìm thấy 1131 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm. Kiểu hiển thị:    
12345678910...>>
10 năm cuối đời của Mao Trạch Đông
10 năm cuối đời của Mao Trạch Đông

Tác giả: Trần Trường Giang
Triệu Quế Lai
Nhà xuất bản:  NXB Thời Đại
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
2-9-1945 qua những trang hồi ức
2-9-1945 qua những trang hồi ức

Tác giả: Ngọc Châu
Sơn Tùng
Lê Trọng Nghĩa
Nhà xuất bản:  NXB Quân đội nhân dân
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Biến giấc mơ thành sức mạnh đi tới
Biến giấc mơ thành sức mạnh đi tới

Tác giả: Honda Soichiro
Nhà xuất bản:  NXB Văn hóa Sài Gòn
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Chỉ tại con chích chòe
Chỉ tại con chích chòe

Tác giả: Dương Tường
Nhà xuất bản:  NXB Hội Nhà Văn
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Chiến đấu trong vòng vây
Chiến đấu trong vòng vây

Tác giả: Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Nhà xuất bản:  NXB Quân đội nhân dân
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Chủ tịch Hồ Chí Minh, một huyền thoại kỳ vĩ - Bút tích, hình ảnh và những câu chuyện về phẩm cách của Người
Chủ tịch Hồ Chí Minh, một huyền thoại kỳ vĩ - Bút tích, hình ảnh và những câu chuyện về phẩm cách của Người

Tác giả:
Nhà xuất bản:  NXB Hồng Đức
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Chủ tịch Hồ-Chí-Minh tiểu sử và sự nghiệp
Chủ tịch Hồ-Chí-Minh tiểu sử và sự nghiệp

Tác giả:
Nhà xuất bản:  NXB Sự thật
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Chúng ta đã thua trận ở Việt Nam như thế nào?
Chúng ta đã thua trận ở Việt Nam như thế nào?

Tác giả: Nguyễn Cao Kỳ
Nhà xuất bản:  Thông Tấn Xã Việt Nam
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Chuyện của lính Tây Nam
Chuyện của lính Tây Nam

Tác giả: Thủy Hướng Dương
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Chuyện kể của một người đi chiến dịch
Chuyện kể của một người đi chiến dịch

Tác giả: Nguyễn Bá Niên
Nhà xuất bản:  NXB Trẻ
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Chuyện kể năm 2000
Chuyện kể năm 2000

Tác giả: Bùi Ngọc Tấn
Nhà xuất bản:  Thời mới
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Comrade Chiang Ch'ing
Comrade Chiang Ch'ing

Tác giả: Roxane Witke
Nhà xuất bản:  Little, Brown and Company
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Con đường phía trước
Con đường phía trước

Tác giả: Bill Gates
Nhà xuất bản:  NXB Trẻ
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Con rồng Việt Nam - Hồi ký chánh trị 1913 - 1987
Con rồng Việt Nam - Hồi ký chánh trị 1913 - 1987

Tác giả: Bảo Đại
Nhà xuất bản:  Nguyễn Phước Tộc xuất bản
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Cuộc đời chìm nổi của Hòa Thân
Cuộc đời chìm nổi của Hòa Thân

Tác giả: Vương Huy
Thành Kha
Nhà xuất bản:  NXB Văn hóa - Thông tin
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Cuộc đời tôi - Một trăm giờ với tôi Fidel Castro
Cuộc đời tôi - Một trăm giờ với tôi Fidel Castro

Tác giả: Fidel Castro
Ignacio Ramonet
Nhà xuất bản:  NXB Thông Tấn
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Cuộc triệt thoái Cao Nguyên 1975
Cuộc triệt thoái Cao Nguyên 1975

Tác giả: Phạm Huấn
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Đại tướng Nguyễn Chí Thanh - nhà chính trị - quân sự lỗi lạc
Đại tướng Nguyễn Chí Thanh - nhà chính trị - quân sự lỗi lạc

Tác giả: Tổng bí thư Đỗ Mười
Nguyễn Đình Ước
Lê Khả Phiêu
Nhà xuất bản:  NXB Quân đội nhân dân
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Đêm giữa ban ngày
Đêm giữa ban ngày

Tác giả: Vũ Thư Hiên
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Đèn Cù - Số Phận Việt Nam Dưới Chế Ðộ Cộng Sản Tự Truyện Của Người Từng Viết Tiểu Sử Hồ Chí Minh - Quyển hai
Đèn Cù - Số Phận Việt Nam Dưới Chế Ðộ Cộng Sản Tự Truyện Của Người Từng Viết Tiểu Sử Hồ Chí Minh - Quyển hai

Tác giả: Trần Đĩnh
Nhà xuất bản:  Người Việt Books
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Đèn Cù - Số Phận Việt Nam Dưới Chế Ðộ Cộng Sản Tự Truyện Của Người Từng Viết Tiểu Sử Hồ Chí Minh - Quyển một
Đèn Cù - Số Phận Việt Nam Dưới Chế Ðộ Cộng Sản Tự Truyện Của Người Từng Viết Tiểu Sử Hồ Chí Minh - Quyển một

Tác giả: Trần Đĩnh
Nhà xuất bản:  Người Việt Books
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Địa lí Hà Nội
Địa lí Hà Nội

Tác giả: Bùi Công Hoài
Phạm Khắc Lợi
PGS. TS. Lê Thông
Nhà xuất bản:  NXB Đại học Quốc gia Hà Nội
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Đọc Phạm Duy và Lê Vân tư duy về nam và nữ giới
Đọc Phạm Duy và Lê Vân tư duy về nam và nữ giới

Tác giả: John C. Schafer
Nhà xuất bản:  NXB Hồng Đức
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Đời không tâm điểm
Đời không tâm điểm

Tác giả: Krishnamurti
Nhà xuất bản:  NXB Văn học
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Đôi nét về Hàn Mặc Tử
Đôi nét về Hàn Mặc Tử

Tác giả: Quách Tấn
Nhà xuất bản:  Quê Mẹ
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
12345678910...>>

Đăng nhập

Thống kê

Thư viện truyền thống Thư viện số

Thống kê truy cập

1.077.917

: 135.337