Tài liệu số - Kết quả tìm kiếm

  Tìm thấy 2230 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm. Kiểu hiển thị:    
12345678910...>>
Sắc, giới = Lust, Caution
Sắc, giới = Lust, Caution

Tác giả: Eileen Chang
Julia Lowell
Lan Huệ (dịch)
Nhà xuất bản:  [knxb]
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
MeKong - Dòng sông nghẽn mạch : Ký sự
MeKong - Dòng sông nghẽn mạch : Ký sự

Tác giả: Ngô Thế Vinh
Nhà xuất bản:  [knxb]
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Phạm Xuân Ẩn - Ông là ai?
Phạm Xuân Ẩn - Ông là ai?

Tác giả:
Nhà xuất bản:  [knxb]
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Con đường lập thân
Con đường lập thân

Tác giả: W.J.Ennever
Nguyễn Hiến Lê (dịch)
Nhà xuất bản:  Thanh Niên
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Trăm năm cô đơn
Trăm năm cô đơn

Tác giả: Gabriel Garcia Marquez
Nhà xuất bản:  Văn học
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Tây Sơn bi hùng truyện : Tiểu thuyết lịch sử
Tây Sơn bi hùng truyện : Tiểu thuyết lịch sử

Tác giả: Lê Đình Danh
Nhà xuất bản:  [knxb]
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Jung đã thực sự nói gì = What Jung really said
Jung đã thực sự nói gì = What Jung really said

Tác giả: Edward Amstrong Bennet
Bùi Lưu Phi Khanh (dịch)
Nhà xuất bản:  Văn hóa - Thông tin
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Vương triều sụp đổ : Tiểu thuyết lịch sử
Vương triều sụp đổ : Tiểu thuyết lịch sử

Tác giả: Hoàng Quốc Hải
Nhà xuất bản:  [knxb]
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Chiến đấu trong vòng vây : Hồi ức
Chiến đấu trong vòng vây : Hồi ức

Tác giả: Hữu Mai
Nhà xuất bản:  Quân đội nhân dân - Thanh niên
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Những tặng phẩm của Người Do Thái
Những tặng phẩm của Người Do Thái

Tác giả: Thomas Cahill
Nhà xuất bản:  Khoa học Xã hội
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Tôi đúng, bạn sai, giờ thì sao : Vượt qua bế tắc để giành được những gì bạn muốn
Tôi đúng, bạn sai, giờ thì sao : Vượt qua bế tắc để giành được những gì bạn muốn

Tác giả: Xavier Amader
Nhà xuất bản:  [knxb]
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Tình yêu thời thổ tả = Love in the Time of Cholera
Tình yêu thời thổ tả = Love in the Time of Cholera

Tác giả: Gabriel Garcia Marquez
Nguyễn Trung Đức (dịch)
Nhà xuất bản:  Văn học
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Quốc-Văn đời Tây-Sơn
Quốc-Văn đời Tây-Sơn

Tác giả: Sơn Tùng
Hoàng Thúc Trâm
Nhà xuất bản:  Vĩnh Bảo - Sài Gòn
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Freud đã thực sự nói gì = Ce que Freud a vraiment dit
Freud đã thực sự nói gì = Ce que Freud a vraiment dit

Tác giả: David Stafford
Clark
Lê Văn Luyện (dịch)
Huyền Giang (dịch)
Nhà xuất bản:  Thế giới
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Plato và con thú mỏ vịt bước vào quán bar… = Plato and the Platypus Walk into a Bar…
Plato và con thú mỏ vịt bước vào quán bar… = Plato and the Platypus Walk into a Bar…

Tác giả: Thomas Cathcart
Daniel Klein
Tiết Hùng Thái (dịch)
Nhà xuất bản:  [knxb]
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Tự truyện Trần Văn Khê : Những câu chuyện từ trái tim
Tự truyện Trần Văn Khê : Những câu chuyện từ trái tim

Tác giả: Đào Trung Uyên
Nhà xuất bản:  Trẻ
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Tự học Một nhu cầu của thời đại
Tự học Một nhu cầu của thời đại

Tác giả: Nguyễn Hiến Lê
Nhà xuất bản:  Văn hóa thông tin
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Cái đầm
Cái đầm

Tác giả: Somerset Maugham
Nguyễn Hiến Lê (dịch)
Nhà xuất bản:  Văn hóa thông tin
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Tôi học làm thầy
Tôi học làm thầy

Tác giả: Võ Phá
Nhà xuất bản:  Văn hóa Sài Gòn
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Văn hóa Việt Nam - Tìm tòi và suy ngẫm
Văn hóa Việt Nam - Tìm tòi và suy ngẫm

Tác giả: Trần quốc Vượng
Nhà xuất bản:  Văn hóa Dân tộc
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Tân An ngày xưa
Tân An ngày xưa

Tác giả: Đào Văn Hội
Nhà xuất bản:  [knxb]
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Phù Nam - Nền Văn Minh suy tàn : Chuyên đề tổng hợp
Phù Nam - Nền Văn Minh suy tàn : Chuyên đề tổng hợp

Tác giả: Thông Thanh Khánh
Nhà xuất bản:  [knxb]
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Tình yêu cuộc sống
Tình yêu cuộc sống

Tác giả: J. London
Nhà xuất bản:  Hội Nhà văn
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Sức mạnh của 6-Sigma
Sức mạnh của 6-Sigma

Tác giả: Subir Chowdhury
Ngô Tuyển (Dịch)
Nhà xuất bản:  [knxb]
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Từ câu sai đến câu hay
Từ câu sai đến câu hay

Tác giả: Nguyễn Đức Dân
Nhà xuất bản:  Trẻ
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
12345678910...>>

Đăng nhập

Thống kê

Thư viện truyền thống Thư viện số

Thống kê truy cập

6.565.870

: 190.019