Tài liệu số - Kết quả tìm kiếm

  Tìm thấy 43 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm. Kiểu hiển thị:    
12
Solidarity and National Revolution
Solidarity and National Revolution

Tác giả: Mari Olsen
Nhà xuất bản:  Institutt For Forsvarsstudier
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Comrade Chiang Ch'ing
Comrade Chiang Ch'ing

Tác giả: Roxane Witke
Nhà xuất bản:  Little, Brown and Company
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Understanding and creating digital texts: An Activity-Based Approach
Understanding and creating digital texts: An Activity-Based Approach

Tác giả: Richard Beach
Chris M. Anson
Lee-Ann Kastman Breuch
and Thomas Reynolds
Nhà xuất bản:  Rowman & Littlefield
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Discontinuity in Second Language Acquisition: The Switch between Statistical and Grammatical Learning
Discontinuity in Second Language Acquisition: The Switch between Statistical and Grammatical Learning

Tác giả: Stefano Rastelli
Nhà xuất bản:  Multilingual Matters
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Working Memory in Second Language Acquisition and Processing
Working Memory in Second Language Acquisition and Processing

Tác giả: Zhisheng (Edward) Wen
Mailce Borges Mota and Arthur McNeill
Nhà xuất bản:  Multilingual Matters
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Teaching racial literacy: Reflective practices for critical writing
Teaching racial literacy: Reflective practices for critical writing

Tác giả: Mara Lee Grayson
Nhà xuất bản:  Rowman & Littlefield
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Motivational Dynamics in Language Learning
Motivational Dynamics in Language Learning

Tác giả: Zoltán Dörnyei
Peter D. MacIntyre and Alastair Henry
Nhà xuất bản:  Multilingual Matters
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Mushroom cultivation and marketing
Mushroom cultivation and marketing

Tác giả: Alice E Beetz
Nhà xuất bản:  ATTRA
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Industrial Waste Treatment Handbook
Industrial Waste Treatment Handbook

Tác giả: Frank Woodard
Nhà xuất bản:  Butterworth-Heinemann
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Principles of Fermentation Technology, Second Edition
Principles of Fermentation Technology, Second Edition

Tác giả: Whitaker and Peter F Stanbury, S. Hall (Author), A. Whitaker
Nhà xuất bản:  Butterworth-Heinemann
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Environmental Impact of Mining and Mineral Processing: Management, Monitoring, and Auditing Strategies
Environmental Impact of Mining and Mineral Processing: Management, Monitoring, and Auditing Strategies

Tác giả: Ravi Jain
Nhà xuất bản:  Butterworth-Heinemann
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Pumping Station Design
Pumping Station Design

Tác giả: Garr M. Jones PE DEE
Nhà xuất bản:  Butterworth-Heinemann
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Essential GENES
Essential GENES

Tác giả: Jocelyn E. Krebs
Nhà xuất bản:  Jones & Bartlett Learning
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Industrial Wastewater Treatment, Recycling and Reuse
Industrial Wastewater Treatment, Recycling and Reuse

Tác giả: Vivek V. Ranade
Nhà xuất bản:  Butterworth-Heinemann
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Bảo hộ chỉ dẫn địa lý Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế
Bảo hộ chỉ dẫn địa lý Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế

Tác giả: Lê Thị Thu Hà
Nhà xuất bản:  TTTT
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 10.65 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình Phân tích hoạt động kinh doanh
Giáo trình Phân tích hoạt động kinh doanh

Tác giả: Bùi Xuân Phong
Nhà xuất bản:  TTTT
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Luật tần số vô tuyến điện và văn bản quy định chi tiết thi hành
Luật tần số vô tuyến điện và văn bản quy định chi tiết thi hành

Tác giả: Bộ TT&TT
Nhà xuất bản:  TT&TT
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 5.23 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình New headway (The Third edition) Tập 1
Giáo trình New headway (The Third edition) Tập 1

Tác giả:
Nhà xuất bản:  VHTT
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Tiếng Anh cho ngành khách sạn
Tiếng Anh cho ngành khách sạn

Tác giả: Nguyễn Thanh Loan
Nhà xuất bản:  VHTT
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Từ vựng tiếng Anh theo chủ điểm
Từ vựng tiếng Anh theo chủ điểm

Tác giả: Lê Minh
Hoàng Qúy Nghiêm
Nhà xuất bản:  VHTT
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Mushroom cultivation and marketing
Mushroom cultivation and marketing

Tác giả: Alice E Beetz
Nhà xuất bản:  ATTRA
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Industrial Waste Treatment Handbook
Industrial Waste Treatment Handbook

Tác giả: Frank Woodard
Nhà xuất bản:  Butterworth-Heinemann
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 34.76 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Principles of Fermentation Technology, Second Edition
Principles of Fermentation Technology, Second Edition

Tác giả: Whitaker and Peter F Stanbury
S. Hall (Author)
A. Whitaker
Nhà xuất bản:  Butterworth-Heinemann
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Globally Speaking: Motives for Adopting English Vocabulary in Other Languages
Globally Speaking: Motives for Adopting English Vocabulary in Other Languages

Tác giả: Judith Rosenhouse
Nhà xuất bản:  Multilingual Matters
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 3.50 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
English as a Local Language: Post-colonial Identities and Multilingual Practices
English as a Local Language: Post-colonial Identities and Multilingual Practices

Tác giả: Christina Higgins
Nhà xuất bản:  Multilingual Matters
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
12

Đăng nhập

Thống kê

Thư viện truyền thống Thư viện số

Thống kê truy cập

1.324.771

: 109.667