Tài liệu số - Kết quả tìm kiếm

  Tìm thấy 952 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm. Kiểu hiển thị:    
12345678910...>>
Hội tụ kiểu Tauber cho hàm và ánh xạ chỉnh hình
Hội tụ kiểu Tauber cho hàm và ánh xạ chỉnh hình

Tác giả: Dương Thanh Vỹ
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 657.34 (Kb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Đa thức ma trận: Sự phân bố giá trị riêng, các định lý biểu diễn dương và một số vấn đề liên quan
Đa thức ma trận: Sự phân bố giá trị riêng, các định lý biểu diễn dương và một số vấn đề liên quan

Tác giả: Dư Thị Hòa Bình
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 629.48 (Kb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Operator convex functions, matrix inequalities and some related topics
Operator convex functions, matrix inequalities and some related topics

Tác giả: Vo Thi Bich Khue
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 798.13 (Kb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Thác triển phân hình của một số lớp hàm phân hình yếu
Thác triển phân hình của một số lớp hàm phân hình yếu

Tác giả: Liên Vương Lâm
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 818.12 (Kb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Các hàm (.,W)-chỉnh hình và áp dụng
Các hàm (.,W)-chỉnh hình và áp dụng

Tác giả: Nguyễn Văn Đại
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 724.99 (Kb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Bài toán Hit đối với đại số đa thức năm biến và ứng dụng
Bài toán Hit đối với đại số đa thức năm biến và ứng dụng

Tác giả: Nguyễn Khắc Tín
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 531.43 (Kb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Một số bất đẳng thức tích phân cho toán tử đạo hàm trên thang thời gian và áp dụng
Một số bất đẳng thức tích phân cho toán tử đạo hàm trên thang thời gian và áp dụng

Tác giả: Trần Đình Phụng
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 833.42 (Kb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Nghiên cứu điều chế vật liệu (C, N, S)-TiO2 từ quặng Ilmenite Bình Định ứng dụng xử lý nước thải nuôi tôm
Nghiên cứu điều chế vật liệu (C, N, S)-TiO2 từ quặng Ilmenite Bình Định ứng dụng xử lý nước thải nuôi tôm

Tác giả: Nguyễn Thị Lan
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 4.55 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Một số bất đẳng thức hình học và ứng dụng trong giải toán sơ cấp
Một số bất đẳng thức hình học và ứng dụng trong giải toán sơ cấp

Tác giả: Bùi Anh Trường
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Linguistic features of euphemism used in “TruyenKieu”by Nguyen Du and its English version by Huynh Sanh Thong
Linguistic features of euphemism used in “TruyenKieu”by Nguyen Du and its English version by Huynh Sanh Thong

Tác giả: Bùi Đặng Thị Chuyển
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Nghệ thuật xây dựng nhân vật trong truyện ngắn Dạ Ngân
Nghệ thuật xây dựng nhân vật trong truyện ngắn Dạ Ngân

Tác giả: Bùi Thị Lanh
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Biến đổi Fourier và hàm cực đại Hardy-Littlewood
Biến đổi Fourier và hàm cực đại Hardy-Littlewood

Tác giả: Bùi Thị Như
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Phương trình bậc ba và một số vấn đề liên quan trong hình học phẳng
Phương trình bậc ba và một số vấn đề liên quan trong hình học phẳng

Tác giả: Bùi Tôn Nữ Thanh Xuân
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Kiến văn tiểu lục của Lê Quý Đôn – Từ góc nhìn văn hóa
Kiến văn tiểu lục của Lê Quý Đôn – Từ góc nhìn văn hóa

Tác giả: Bùi Tú Trinh
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Một số mở rộng và ứng dụng của phương trình hàm Jensen
Một số mở rộng và ứng dụng của phương trình hàm Jensen

Tác giả: Bùi Văn Tín
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Tương tác thể loại trong truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp
Tương tác thể loại trong truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp

Tác giả: Bùi Văn Tĩnh
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Đặc trưng ngôn ngữ - văn hóa của các từ ngữ chỉ bộ phận cơ thể người trong ca dao người Việt
Đặc trưng ngôn ngữ - văn hóa của các từ ngữ chỉ bộ phận cơ thể người trong ca dao người Việt

Tác giả: Cao Thị Bích
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Quản lý công tác xây dựng tập thể sư phạm ở các trường tiểu học thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Quản lý công tác xây dựng tập thể sư phạm ở các trường tiểu học thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Tác giả: Cao Thị Hồng Thắm
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại các trường THPT trên địa bàn tỉnh Bình Định
Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại các trường THPT trên địa bàn tỉnh Bình Định

Tác giả: Cao Thị Thu Lành
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Chế tạo và nghiên cứu thuôc tính quang điện hóa tách nước của vật  liệu CdS/ CuO/ZnO
Chế tạo và nghiên cứu thuôc tính quang điện hóa tách nước của vật liệu CdS/ CuO/ZnO

Tác giả: Cao Văn Đô
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Một số vấn đề về chuỗi số và chuỗi hàm
Một số vấn đề về chuỗi số và chuỗi hàm

Tác giả: Cao Yến Nhi
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Từ ngữ chỉ sự vật và hiện tượng tự nhiên trong thành ngữ tiếng Việt
Từ ngữ chỉ sự vật và hiện tượng tự nhiên trong thành ngữ tiếng Việt

Tác giả: Châu Mỹ Thúy
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
12345678910...>>

Đăng nhập

Thống kê

Thư viện truyền thống Thư viện số

Thống kê truy cập

1.078.355

: 135.775