Tài liệu số - Kết quả tìm kiếm

  Tìm thấy 1949 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm. Kiểu hiển thị:    
12345678910...>>
Thực hiện chính sách an sinh xã hội đối với đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định
Thực hiện chính sách an sinh xã hội đối với đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định

Tác giả: Ngô Thanh Tuấn
Nhà xuất bản:  Trường Đại học Quy Nhơn
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 662.89 (Kb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Quản lý nhà nước đối với du lịch biển tại thành phố Quy Nhơn tỉnh Bình Định
Quản lý nhà nước đối với du lịch biển tại thành phố Quy Nhơn tỉnh Bình Định

Tác giả: Nguyễn Lương Hải
Nhà xuất bản:  Trường Đại học Quy Nhơn
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 1.62 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Conceptual metaphors in " The call of the wild" by Jack London and its Vietnamese translation by Hoàng Hà Vũ
Conceptual metaphors in " The call of the wild" by Jack London and its Vietnamese translation by Hoàng Hà Vũ

Tác giả: Lê Thị Sâm
Nhà xuất bản:  Trường Đại học Quy Nhơn
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 1.09 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Ứng dụng tóm tắt dữ liệu cho bài toán phân lớp và dự báo
Ứng dụng tóm tắt dữ liệu cho bài toán phân lớp và dự báo

Tác giả: Trần Công Sự
Nhà xuất bản:  Trường Đại học Quy Nhơn
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 3.56 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Chính sách giải quyết việc làm cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định
Chính sách giải quyết việc làm cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định

Tác giả: Nguyễn Xuân Hòa
Nhà xuất bản:  Trường Đại học Quy Nhơn
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 752.09 (Kb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Tính chính quy mêtric phi tuyến của ánh xạ đa trị trên một tập hợp và ứng dụng
Tính chính quy mêtric phi tuyến của ánh xạ đa trị trên một tập hợp và ứng dụng

Tác giả: Đào Ngọc Hân
Nhà xuất bản:  Trường Đại học Quy Nhơn
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 13.17 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Nâng cao chất lượng giáo dục ý thức chính trị cho sinh viên trường Cao đẳng y tế Bình Định
Nâng cao chất lượng giáo dục ý thức chính trị cho sinh viên trường Cao đẳng y tế Bình Định

Tác giả: Hồ Thị Thu Hằng
Nhà xuất bản:  Trường Đại học Quy Nhơn
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 1.35 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Quản lý chi thường xuyên trong chi ngân sách nhà nước của tỉnh Bình Định
Quản lý chi thường xuyên trong chi ngân sách nhà nước của tỉnh Bình Định

Tác giả: Cao Thị Hiền Diệu
Nhà xuất bản:  Trường Đại học Quy Nhơn
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 778.54 (Kb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Đào tạo, bồi dưỡng công chức cấp xã người dân tộc thiểu số ở huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định
Đào tạo, bồi dưỡng công chức cấp xã người dân tộc thiểu số ở huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định

Tác giả: Lê Thanh Nhơn
Nhà xuất bản:  Trường Đại học Quy Nhơn
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 968.51 (Kb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Nghiên cứu nhận diện và phát hiện đối tượng dựa trên nền tảng hệ thống IoT camera
Nghiên cứu nhận diện và phát hiện đối tượng dựa trên nền tảng hệ thống IoT camera

Tác giả: Ngô Bảo Châu
Nhà xuất bản:  Trường Đại học Quy Nhơn
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 2.44 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Nghiên cứu chế tạo vật liệu nano oxit kim loại định hướng ứng dụng khử CO2
Nghiên cứu chế tạo vật liệu nano oxit kim loại định hướng ứng dụng khử CO2

Tác giả: Võ Thị Thu Hà
Nhà xuất bản:  Trường Đại học Quy Nhơn
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 2.44 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Nghiên cứu tổng hợp và tối ưu hóa hiệu suất tách nước sử dụng cấu trúc TiO2 nano xốp
Nghiên cứu tổng hợp và tối ưu hóa hiệu suất tách nước sử dụng cấu trúc TiO2 nano xốp

Tác giả: Phan Đinh Thị Thanh Vy
Nhà xuất bản:  Trường Đại học Quy Nhơn
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 3.75 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Nghiên cứu chế tạo và ứng dụng phân hủy xúc tác quang của vật liệu C/ZnO
Nghiên cứu chế tạo và ứng dụng phân hủy xúc tác quang của vật liệu C/ZnO

Tác giả: Phạm Hữu Minh Quân
Nhà xuất bản:  Trường Đại học Quy Nhơn
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 3.62 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Nghiên cứu chế tạo chấm lượng tử Carbon pha tạp Nitơ nhằm ứng dụng phát hiện ion Fe3+ trong nước
Nghiên cứu chế tạo chấm lượng tử Carbon pha tạp Nitơ nhằm ứng dụng phát hiện ion Fe3+ trong nước

Tác giả: Nguyễn Văn Thanh
Nhà xuất bản:  Trường Đại học Quy Nhơn
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 2.89 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Tổng hợp vật liệu nano composite dựa trên MoS2 và ống nano cacbon ứng dụng cho siêu tụ điện
Tổng hợp vật liệu nano composite dựa trên MoS2 và ống nano cacbon ứng dụng cho siêu tụ điện

Tác giả: Nguyễn Trà My
Nhà xuất bản:  Trường Đại học Quy Nhơn
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 2.25 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Nghiên cứu chế tạo và khảo sát tính chất gốm áp điện mềm trên cơ sở PZT pha tạp
Nghiên cứu chế tạo và khảo sát tính chất gốm áp điện mềm trên cơ sở PZT pha tạp

Tác giả: Nguyễn Thị Ánh Tuyết
Nhà xuất bản:  Trường Đại học Quy Nhơn
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Chế tạo và nghiên cứu thuộc tính quang điện hóa tách nước của vật liệu ZnO/AgI có cấu trúc phân nhánh
Chế tạo và nghiên cứu thuộc tính quang điện hóa tách nước của vật liệu ZnO/AgI có cấu trúc phân nhánh

Tác giả: Nguyễn Phước Bình
Nhà xuất bản:  Trường Đại học Quy Nhơn
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Xác định thành phần vi nhựa trong trầm tích bờ biển bằng phương pháp quang phổ Raman
Xác định thành phần vi nhựa trong trầm tích bờ biển bằng phương pháp quang phổ Raman

Tác giả: Nguyễn Ngọc Trinh
Nhà xuất bản:  Trường Đại học Quy Nhơn
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
12345678910...>>

Đăng nhập

Thống kê

Thư viện truyền thống Thư viện số

Thống kê truy cập

3.747.950

: 177.862