Tài liệu số - Kết quả tìm kiếm

  Tìm thấy 2 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm. Kiểu hiển thị:    
Giáo trình Công tác xã hội với người nghèo
Giáo trình Công tác xã hội với người nghèo

Tác giả: Nguyễn Thị Chinh
Nhà xuất bản:  NXB Lao động – Xã hội
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 323.58 (Kb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình Công tác xã hội với người nghèo
Giáo trình Công tác xã hội với người nghèo

Tác giả: Nguyễn Thị Chinh
Nhà xuất bản:  NXB Lao động – Xã hội
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 323.58 (Kb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:

Đăng nhập

Thống kê

Thư viện truyền thống Thư viện số

Thống kê truy cập

1.324.451

: 109.347