Tài liệu số - Kết quả tìm kiếm

  Tìm thấy 38 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm. Kiểu hiển thị:    
12
Giáo trình Pháp luật đại cương
Giáo trình Pháp luật đại cương

Tác giả: TS. Nguyễn Hợp Toàn (Chủ biên)
Nhà xuất bản:  Lao động - Xã hội
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền, 1948
Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền, 1948

Tác giả: Gudmundur Alfredsson
AsbjØrn Eide (Chủ biên)
Nhà xuất bản:  Lao động - Xã hội
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
22 quy luật bất biến trong xây dựng thương hiệu
22 quy luật bất biến trong xây dựng thương hiệu

Tác giả: Ries
Al
Nhà xuất bản:  Lao động - Xã hội
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 80.47 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Bài tập kiểm toán
Bài tập kiểm toán

Tác giả: Trần Thị Giang Tân (CB)
các tác giả khác
Nhà xuất bản:  Lao động - Xã hội
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 8.47 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Cẩm nang nghiệp vụ tiếp thị du lịch và quy định pháp luật mới về kinh doanh du lịch, nhà hàng, khách sạn
Cẩm nang nghiệp vụ tiếp thị du lịch và quy định pháp luật mới về kinh doanh du lịch, nhà hàng, khách sạn

Tác giả: Trần Ngọc Nam
Nhà xuất bản:  Lao động - Xã hội
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 35.81 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Chiến lược và chính sách kinh doanh
Chiến lược và chính sách kinh doanh

Tác giả: Nguyễn Thị Liên Diệp
Nhà xuất bản:  Lao động - xã hội
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 10.38 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình Giao tiếp kinh doanh
Giáo trình Giao tiếp kinh doanh

Tác giả: Hà Nam Khánh Giao
Nhà xuất bản:  Lao động - xã hội
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình Hệ thống mạng máy tính CCNA: Semester 4 (Học kỳ 4)
Giáo trình Hệ thống mạng máy tính CCNA: Semester 4 (Học kỳ 4)

Tác giả: Khương Anh
Nhà xuất bản:  Lao động - xã hội
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình quản trị doanh nghiệp thương mại. Tập 1
Giáo trình quản trị doanh nghiệp thương mại. Tập 1

Tác giả: Hoàng Minh Đường
Nhà xuất bản:  Lao động - Xã hội
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình Quản trị kinh doanh khách sạn
Giáo trình Quản trị kinh doanh khách sạn

Tác giả: Nguyễn Văn Mạnh
Nhà xuất bản:  Lao động - xã hội, ĐH Kinh tế quốc dân
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Học nhanh Microsoft Excel 2007
Học nhanh Microsoft Excel 2007

Tác giả: Nguyễn Văn Huân
Nhà xuất bản:  Lao động - Xã hội
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 10.63 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Học nhanh Microsoft PowerPoint 2007
Học nhanh Microsoft PowerPoint 2007

Tác giả: Nguyễn Văn Huân
Nhà xuất bản:  Lao động - Xã hội
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 7.07 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Hướng dẫn trả lời câu hỏi và giải bài tập nguyên lý kế toán
Hướng dẫn trả lời câu hỏi và giải bài tập nguyên lý kế toán

Tác giả: Hà Xuân Thạch
nhóm tác giả
Nhà xuất bản:  Lao động - xã hội
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 5.78 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Hướng dẫn trả lời câu hỏi và giải bài tập nguyên lý kế toán
Hướng dẫn trả lời câu hỏi và giải bài tập nguyên lý kế toán

Tác giả: Hà Xuân Thạch
nhóm tác giả
Nhà xuất bản:  Lao động - xã hội
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 5.78 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Khách hàng muốn mua gì
Khách hàng muốn mua gì

Tác giả: Solomon
Michael R
Nhà xuất bản:  Lao động - Xã hội
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 64.94 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Kinh thánh về nghệ thuật bán hàng
Kinh thánh về nghệ thuật bán hàng

Tác giả: Gitomer
Jeffrey
Nhà xuất bản:  Lao động - Xã hội
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Kỹ năng giao tiếp và thương lượng trong kinh doanh
Kỹ năng giao tiếp và thương lượng trong kinh doanh

Tác giả: Thái Trí Dũng
Nhà xuất bản:  Lao động - Xã hội
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Lập mô hình tài chính
Lập mô hình tài chính

Tác giả: Trần Ngọc Thơ
Nhà xuất bản:  Lao động - Xã hội
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Likeable social media
Likeable social media

Tác giả: Kerpen
Dave
Nhà xuất bản:  Lao động - Xã hội
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 69.17 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Logistics - Những vấn đề cơ bản
Logistics - Những vấn đề cơ bản

Tác giả: Đoàn Thị Hồng Vân
Nhà xuất bản:  Lao động - xã hội
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Marketing qua email
Marketing qua email

Tác giả: Jenkins
Simms
Nhà xuất bản:  Lao động - Xã hội
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Ngành PR tại Việt Nam
Ngành PR tại Việt Nam

Tác giả: Đinh Thị Thúy Hằng
Nhà xuất bản:  Lao động - Xã hội
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Nguyên lý kế toán (Lý thuyết và bài tập)
Nguyên lý kế toán (Lý thuyết và bài tập)

Tác giả: Phan Đức Dũng
Nhà xuất bản:  Lao động - Xã hội
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Nguyên lý kế toán (Lý thuyết và bài tập)
Nguyên lý kế toán (Lý thuyết và bài tập)

Tác giả: Phan Đức Dũng
Nhà xuất bản:  Lao động - Xã hội
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Nguyên lý tiếp thị
Nguyên lý tiếp thị

Tác giả: Kotler
Philip
Nhà xuất bản:  Lao động - Xã hội
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
12

Đăng nhập

Thống kê

Thư viện truyền thống Thư viện số

Thống kê truy cập

1.302.969

: 87.865