Tài liệu số - Kết quả tìm kiếm

  Tìm thấy 2 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm. Kiểu hiển thị:    
Giáo trình Công tác xã hội với người mại dâm
Giáo trình Công tác xã hội với người mại dâm

Tác giả: Th.S Tiêu Thị Minh Hường, Th.S Nguyễn Thị Vân
Nhà xuất bản:  NXB Lao động - Xã hội
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 535.46 (Kb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình Công tác xã hội với người mại dâm
Giáo trình Công tác xã hội với người mại dâm

Tác giả: Th.S Tiêu Thị Minh Hường, Th.S Nguyễn Thị Vân
Nhà xuất bản:  NXB Lao động - Xã hội
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 535.46 (Kb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:

Đăng nhập

Thống kê

Thư viện truyền thống Thư viện số

Thống kê truy cập

1.324.723

: 109.619