Tài liệu số - Kết quả tìm kiếm

  Tìm thấy 20 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm. Kiểu hiển thị:    
100 câu hỏi đáp về chiến dịch Hồ Chí Minh
100 câu hỏi đáp về chiến dịch Hồ Chí Minh

Tác giả: Hồ Sơn Đài
Trần Nam Tiến
Nhà xuất bản:  NXB Tổng hợp TP. HCM, NXB Văn hóa Sài Gòn
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
100 câu hỏi đáp về Địa lý Gia Định - Sài Gòn Thành phố Hồ Chí Minh
100 câu hỏi đáp về Địa lý Gia Định - Sài Gòn Thành phố Hồ Chí Minh

Tác giả: Nguyễn Đình Đầu
Nhà xuất bản:  NXB Tổng hợp TP. HCM, NXB Văn hóa Sài Gòn
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
100 câu hỏi đáp về Lịch sử Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh
100 câu hỏi đáp về Lịch sử Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh

Tác giả: Phạm Văn Thắng
Nhà xuất bản:  NXB Tổng hợp TP. HCM, NXB Văn hóa Sài Gòn
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
100 câu hỏi đáp về Phật giáo ở Thành phố Hồ Chí Minh
100 câu hỏi đáp về Phật giáo ở Thành phố Hồ Chí Minh

Tác giả: Trần Hồng Liên
Nhà xuất bản:  NXB Tổng hợp TP. HCM, NXB Văn hóa Sài Gòn
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
100 câu hỏi đáp về Sân khấu cải lương ở Thành phố Hồ Chí Minh
100 câu hỏi đáp về Sân khấu cải lương ở Thành phố Hồ Chí Minh

Tác giả: Nguyễn Thị Minh Ngọc
Đỗ Hương
Nhà xuất bản:  NXB Tổng hợp TP. HCM, NXB Văn hóa Sài Gòn
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Kiến trúc cổ Trung Quốc
Kiến trúc cổ Trung Quốc

Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Lan, Nguyễn Thế Cường
Nhà xuất bản:  Tổng Hợp Tp. HCM
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Cách hoạch định và thực thi chiến lược
Cách hoạch định và thực thi chiến lược

Tác giả:
Nhà xuất bản:  Tổng hợp Tp. HCM
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 3.76 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Cẩm nang quản lý mối quan hệ khách hàng
Cẩm nang quản lý mối quan hệ khách hàng

Tác giả: Dyché
Jill
Nhà xuất bản:  Tổng hợp Tp. HCM
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 13.79 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Dự báo chiến lược trong kinh doanh
Dự báo chiến lược trong kinh doanh

Tác giả: Ramo
Simon
Nhà xuất bản:  Tổng hợp Tp. HCM
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 6.59 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình nghiệp vụ nhà hàng
Giáo trình nghiệp vụ nhà hàng

Tác giả: Hà Nam Khánh Giao
Nhà xuất bản:  Tổng hợp Tp. HCM
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Hướng dẫn chi tiết cách lập đề xuất kinh doanh hiệu quả và thành công
Hướng dẫn chi tiết cách lập đề xuất kinh doanh hiệu quả và thành công

Tác giả: Murray
Jean Wilson
Nhà xuất bản:  Tổng hợp Tp. HCM
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 9.80 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Phong cách Jack Welch
Phong cách Jack Welch

Tác giả: Krames
Jefferey
Nhà xuất bản:  . Tổng hợp Tp. HCM
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 5.01 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Quản lý dự án. (24 bài học để giúp bạn thành công mọi dự án)
Quản lý dự án. (24 bài học để giúp bạn thành công mọi dự án)

Tác giả: Gary R. Heerkens; Trần Lê Dung
Nhà xuất bản:  Tổng Hợp Tp. HCM.
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Marketing không cần quảng cáo
Marketing không cần quảng cáo

Tác giả: Phillips
Michael
Nhà xuất bản:  Tổng hợp Tp. HCM
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Quản lý thanh khoản trong ngân hàng
Quản lý thanh khoản trong ngân hàng

Tác giả: Duttweiler
Rudolf
Nhà xuất bản:  Tổng hợp Tp. HCM
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Cẩm nang quản lý mối quan hệ khách hàng
Cẩm nang quản lý mối quan hệ khách hàng

Tác giả: Dyché
Jill
Nhà xuất bản:  Tổng hợp Tp. HCM
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình Marketing du lịch
Giáo trình Marketing du lịch

Tác giả: Hà Nam Khánh Giao
Nhà xuất bản:  Tổng hợp TP. HCM
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình nghiệp vụ nhà hàng
Giáo trình nghiệp vụ nhà hàng

Tác giả: Hà Nam Khánh Giao
Nhà xuất bản:  Tổng hợp Tp. HCM
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:

Đăng nhập

Thống kê

Thư viện truyền thống Thư viện số

Thống kê truy cập

1.302.993

: 87.889