Tài liệu số - Kết quả tìm kiếm

  Tìm thấy 60 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm. Kiểu hiển thị:    
123
Tuyển tập hiến pháp một số nước trên thế giới
Tuyển tập hiến pháp một số nước trên thế giới

Tác giả: TS. Hồ Việt Hạnh
Nguyễn Đức Lam
TS. Ngô Đức Mạnh (Dịch và giới thiệu)
Nhà xuất bản:  Thống kê
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Bài tập môn Quản trị sản xuất và tác nghiệp
Bài tập môn Quản trị sản xuất và tác nghiệp

Tác giả: Đặng Minh Trang
Nhà xuất bản:  Thống kê
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 46.86 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Bài tập và bài giải kế toán quản trị
Bài tập và bài giải kế toán quản trị

Tác giả: Huỳnh Lợi
Nhà xuất bản:  Thống kê
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 8.28 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Bài tập và bài giải kế toán quản trị
Bài tập và bài giải kế toán quản trị

Tác giả: Huỳnh Lợi
Nhà xuất bản:  Thống kê
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 8.28 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Bài tập và bài giải nguyên lý kế toán
Bài tập và bài giải nguyên lý kế toán

Tác giả: Phan Đức Dũng
Nhà xuất bản:  Thống Kê
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 10.11 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Bài tập và bài giải nguyên lý kế toán
Bài tập và bài giải nguyên lý kế toán

Tác giả: Phan Đức Dũng
Nhà xuất bản:  Thống Kê
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 10.11 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Các bài tập lập trình VB. NET. Tập 1
Các bài tập lập trình VB. NET. Tập 1

Tác giả: Nguyễn Văn Hoài
Nhà xuất bản:  Thống kê
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 10.87 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Cẩm nang thuật toán: Ứng dụng và cài đặt bằng C
Cẩm nang thuật toán: Ứng dụng và cài đặt bằng C

Tác giả: Nguyễn Phúc Trường Sinh
Nhà xuất bản:  Thống kê
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 4.58 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Căn bản thiết kế Web: HTML, Javascript, ASP
Căn bản thiết kế Web: HTML, Javascript, ASP

Tác giả: Hồ Hoàng Triết
Nhà xuất bản:  Thống kê
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 11.99 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Công nghệ du lịch
Công nghệ du lịch

Tác giả: Foster
Dennis L
Nhà xuất bản:  Thống kê
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 8.52 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Dự báo và phân tích dữ liệu trong kinh tế và tài chính
Dự báo và phân tích dữ liệu trong kinh tế và tài chính

Tác giả: Nguyễn Trọng Hoài
Nhà xuất bản:  Thống kê
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 15.88 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình Giao dịch và đàm phán kinh doanh
Giáo trình Giao dịch và đàm phán kinh doanh

Tác giả: Hoàng Đức Thân chủ biên
những người khác
Nhà xuất bản:  Thống kê
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình Nghiệp vụ quản lý và kế toán kho bạc nhà nước
Giáo trình Nghiệp vụ quản lý và kế toán kho bạc nhà nước

Tác giả: Nguyễn Kim Quyến
Nhà xuất bản:  Thống kê
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình Thống kê doanh nghiệp
Giáo trình Thống kê doanh nghiệp

Tác giả: Phạm Ngọc Kiểm
Nhà xuất bản:  Thống kê, 2009
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình thuật toán - Lý thuyết và bài tập: Sơ cấp - trung cấp - cao cấp
Giáo trình thuật toán - Lý thuyết và bài tập: Sơ cấp - trung cấp - cao cấp

Tác giả: Ngọc Anh Thư; Biên dịch: Nguyễn Tiến cùng những người khác
Nhà xuất bản:  Thống kê
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Hệ thống thông tin kế toán
Hệ thống thông tin kế toán

Tác giả: Nguyễn Thế Hưng
Nhà xuất bản:  Thống kê
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 7.78 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Hướng dẫn học lập trình với C#: Tập 2: Làm việc với các Diagnostics, Delegate, Event và các biểu thức
Hướng dẫn học lập trình với C; : Tập 2: Làm việc với các Diagnostics, Delegate, Event và các biểu thức

Tác giả: Hilyaro
Jay
Nhà xuất bản:  Thống kê
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 9.83 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Hướng dẫn tự học nhanh Photoshop 6.0 bằng hình
Hướng dẫn tự học nhanh Photoshop 6.0 bằng hình

Tác giả: Quang Huy
Nhà xuất bản:  Thống kê
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 69.13 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Kế toán công ty cổ phần và công ty chứng khoán
Kế toán công ty cổ phần và công ty chứng khoán

Tác giả: Phan Đức Dũng
Nhà xuất bản:  Thống kê
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Kế toán ngân hàng
Kế toán ngân hàng

Tác giả: Nguyễn Thị Loan
Nhà xuất bản:  Thống kê
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Kế toán ngân hàng
Kế toán ngân hàng

Tác giả: Nguyễn Thị Loan
Nhà xuất bản:  Thống kê
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Kế toán quản trị và phân tích kinh doanh
Kế toán quản trị và phân tích kinh doanh

Tác giả: Phạm Văn Dược
Nhà xuất bản:  Thống kê
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Kế toán quản trị và phân tích kinh doanh
Kế toán quản trị và phân tích kinh doanh

Tác giả: Phạm Văn Dược
Nhà xuất bản:  Thống kê
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Kế toán tài chính
Kế toán tài chính

Tác giả: Trần Xuân Nam
Nhà xuất bản:  Thống kê
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Kế toán tài chính
Kế toán tài chính

Tác giả: Trần Xuân Nam
Nhà xuất bản:  Thống kê
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
123

Đăng nhập

Thống kê

Thư viện truyền thống Thư viện số

Thống kê truy cập

1.319.137

: 104.033