Tài liệu số - Kết quả tìm kiếm

  Tìm thấy 144 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm. Kiểu hiển thị:    
123456
Dấu tích ngàn năm Thăng Long Hà Nội
Dấu tích ngàn năm Thăng Long Hà Nội

Tác giả: Sưu tầm
tuyển chọn và biên soạn: Nguyễn Đăng Vinh
Nhà xuất bản:  NXB Lao động
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Hành trình 1000 năm kinh đô nước Việt
Hành trình 1000 năm kinh đô nước Việt

Tác giả: Sưu tầm
biên soạn: Nguyễn Đăng Vinh
Nhà xuất bản:  NXB Lao động
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Thái Đình Lan và tác phẩm Hải Nam tạp trứ
Thái Đình Lan và tác phẩm Hải Nam tạp trứ

Tác giả: Trần Ích Nguyên
Nhà xuất bản:  NXB Lao động
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Bàn về lập hiến
Bàn về lập hiến

Tác giả: TS. Phạm Văn Hùng (Chủ biên)
TS. Nguyên Thành
CN. Trần Thị Hoa
Nhà xuất bản:  Lao Động
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình Pháp luật đại cương
Giáo trình Pháp luật đại cương

Tác giả: TS. Nguyễn Hợp Toàn (Chủ biên)
Nhà xuất bản:  Lao động - Xã hội
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền, 1948
Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền, 1948

Tác giả: Gudmundur Alfredsson
AsbjØrn Eide (Chủ biên)
Nhà xuất bản:  Lao động - Xã hội
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Huỳnh Tấn Mẫm một đời sôi nổi
Huỳnh Tấn Mẫm một đời sôi nổi

Tác giả: Diệu Ân
Nhà xuất bản:  NXB Lao động
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Chú sóc Jack vui tính
Chú sóc Jack vui tính

Tác giả: Thornton W. Bugress
Nhà xuất bản:  Lao động
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Chuyện của cậu bé hay nói khoác
Chuyện của cậu bé hay nói khoác

Tác giả: Mạc Ngôn
Nhà xuất bản:  Lao động
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giọt rừng
Giọt rừng

Tác giả: Mikhail Prisvin
Nhà xuất bản:  Lao động
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Hoàng đế và giai nhân
Hoàng đế và giai nhân

Tác giả: Sơn Táp
Nhà xuất bản:  Lao động
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Hợp tuyển văn học Nhật Bản
Hợp tuyển văn học Nhật Bản

Tác giả: Mai Liên (tuyển chọn
giới thiệu
dịch)
Nhà xuất bản:  Lao động
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Người mẹ
Người mẹ

Tác giả: Macxim Gorki
Nhà xuất bản:  Lao động
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Những nhân vật Hán Sở Ngô
Những nhân vật Hán Sở Ngô

Tác giả: Nguyên Phi
Nhà xuất bản:  Lao động
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Truyện ngắn kỳ lạ
Truyện ngắn kỳ lạ

Tác giả: Guy de Maupasant
Nhà xuất bản:  Lao động
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Tuyển tập kịch
Tuyển tập kịch

Tác giả: Friedrich Schiller
Nhà xuất bản:  Lao động
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Tuyển tập tác phẩm
Tuyển tập tác phẩm

Tác giả: Ivan Buhin
Nhà xuất bản:  Lao động
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Văn tâm điêu long
Văn tâm điêu long

Tác giả: Lưu Hiệp
Nhà xuất bản:  Lao động
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình Cơ kỹ thuật - Tài liệu dùng cho các trường Trung học chuyên nghiệp và dạy nghề
Giáo trình Cơ kỹ thuật - Tài liệu dùng cho các trường Trung học chuyên nghiệp và dạy nghề

Tác giả: Phùng Văn Hồng
Nhà xuất bản:  Lao động xã hội
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Vật liệu dệt may
Vật liệu dệt may

Tác giả: Võ Phước Tấn
Bùi Thị Cẩm Loan
Trần Thị Kim Phượng
Nhà xuất bản:  Lao động xã hội
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
200 kiệt tác bonsai thế giới
200 kiệt tác bonsai thế giới

Tác giả: Trần Hợp, Duy Nguyên, Minh Châu
Nhà xuất bản:  Lao động xã hội
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Dấu tích ngàn năm Thăng Long Hà Nội
Dấu tích ngàn năm Thăng Long Hà Nội

Tác giả: Nguyễn Đăng Vinh
Nhà xuất bản:  Lao động
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Hành trình 1000 năm kinh đô nước Việt
Hành trình 1000 năm kinh đô nước Việt

Tác giả: Nguyễn Đăng Vinh
Nhà xuất bản:  Lao Động
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Mắm Prồhốc - Những món ăn chế biến từ mắm Prồhốc
Mắm Prồhốc - Những món ăn chế biến từ mắm Prồhốc

Tác giả: Trần Dũng
Nhà xuất bản:  Lao động xã hội
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
123456

Đăng nhập

Thống kê

Thư viện truyền thống Thư viện số

Thống kê truy cập

1.315.882

: 100.778