Tài liệu số - Kết quả tìm kiếm

  Tìm thấy 5 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm. Kiểu hiển thị:    
Cơ chế Nhà nước thu hồi đất và chuyển dịch đất đai tự nguyện ở Việt Nam
Cơ chế Nhà nước thu hồi đất và chuyển dịch đất đai tự nguyện ở Việt Nam

Tác giả:
Nhà xuất bản:  Ngân hàng Thế Giới
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Nghệ thuật trao đổi tri thức
Nghệ thuật trao đổi tri thức

Tác giả: Shobha Kumar (Chủ biên), Aaron Leonard, Ryan Watkins, Yianna Vovides, và Brigitte Kerby
Nhà xuất bản:  Ngân hàng Thế giới
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 3.46 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Xây dựng khung pháp lý và điều tiết cho lĩnh vực khí hạ nguồn ở Việt Nam
Xây dựng khung pháp lý và điều tiết cho lĩnh vực khí hạ nguồn ở Việt Nam

Tác giả: Ngân hàng Thế giới
Nhà xuất bản:  Ngân hàng Thế giới
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 15.47 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:

Đăng nhập

Thống kê

Thư viện truyền thống Thư viện số

Thống kê truy cập

1.316.458

: 101.354