Tài liệu số - Kết quả tìm kiếm

  Tìm thấy 4 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm. Kiểu hiển thị:    
Giáo trình Công tác xã hội với người khuyết tật
Giáo trình Công tác xã hội với người khuyết tật

Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Hoa
Nhà xuất bản:  Đại học Quốc gia Hà Nội
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 2.70 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình Công tác xã hội với người khuyết tật
Giáo trình Công tác xã hội với người khuyết tật

Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Hoa
Nhà xuất bản:  Đại học Quốc gia Hà Nội
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 2.70 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:

Đăng nhập

Thống kê

Thư viện truyền thống Thư viện số

Thống kê truy cập

1.323.982

: 108.878