Tài liệu số - Kết quả tìm kiếm

  Tìm thấy 2 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm. Kiểu hiển thị:    
Của cải của các quốc gia ở đâu? Đo lường nguồn của cải của thế kỷ 21
Của cải của các quốc gia ở đâu? Đo lường nguồn của cải của thế kỷ 21

Tác giả: Ngân hàng Thế giới
Nhà xuất bản:  Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Xây dựng hệ thống giám sát và đánh giá thế nào để hoàn thiện công tác quản lý của nhà nước
Xây dựng hệ thống giám sát và đánh giá thế nào để hoàn thiện công tác quản lý của nhà nước

Tác giả: Keith Robin Mackay
Nhà xuất bản:  Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 19.51 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:

Đăng nhập

Thống kê

Thư viện truyền thống Thư viện số

Thống kê truy cập

1.315.974

: 100.870