Tài liệu số - Kết quả tìm kiếm

  Tìm thấy 97 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm. Kiểu hiển thị:    
1234
Lịch sử Việt Nam - Tập II
Lịch sử Việt Nam - Tập II

Tác giả: Các giáo sư: Nguyễn Công Bình
Văn Tạo
Phạm Xuân Nam
Bùi Đình Thanh
Nhà xuất bản:  NXB Khoa học Xã hội
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Lịch sử Việt Nam - Tập 1 Từ khởi thủy đến thế kỷ X
Lịch sử Việt Nam - Tập 1 Từ khởi thủy đến thế kỷ X

Tác giả: Vũ Duy Mền (Chủ biên)
Nguyễn Hữu Tâm
Nguyễn Đức Nhuệ
Trương Thị Yến
Nhà xuất bản:  NXB Khoa học Xã hội
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Lịch sử Việt Nam - Tập 8 Từ năm 1919 đến năm 1930
Lịch sử Việt Nam - Tập 8 Từ năm 1919 đến năm 1930

Tác giả: Tạ Thị Thúy (Chủ biên)
Ngô Văn Hòa
Vũ Huy Phúc
Nhà xuất bản:  NXB Khoa học Xã hội
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Lịch sử Việt Nam - Tập 11 Từ năm 1951 đến năm 1954
Lịch sử Việt Nam - Tập 11 Từ năm 1951 đến năm 1954

Tác giả: Nguyễn Văn Nhật (Chủ biên)
Đỗ Thị Nguyệt Quang
Đinh Quang Hải
Nhà xuất bản:  NXB Khoa học Xã hội
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Lịch sử Việt Nam - Tập 2 Từ thế kỷ X đến thế kỷ XIV
Lịch sử Việt Nam - Tập 2 Từ thế kỷ X đến thế kỷ XIV

Tác giả: Trần Thị Vinh (Chủ biên)
Hà Mạnh Khoa
Nguyễn Thị Phương Chi
Đỗ Đức Hùng
Nhà xuất bản:  NXB Khoa học Xã hội
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Tâm tình đất nước
Tâm tình đất nước

Tác giả: Nguyễn Khắc Viện
Nhà xuất bản:  NXB Khoa học Xã hội
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Ca trù cung đình Thăng Long
Ca trù cung đình Thăng Long

Tác giả: Nhạc sĩ Dương Đình Minh Sơn
Nhà xuất bản:  NXB Khoa học Xã hội
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Công xưởng và kỹ thuật chế tạo đồ trang sức bằng đá thời đại đồng thau ở Việt Nam
Công xưởng và kỹ thuật chế tạo đồ trang sức bằng đá thời đại đồng thau ở Việt Nam

Tác giả: Nguyễn Thị Kim Dung
Nhà xuất bản:  NXB Khoa học Xã hội
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Đại Việt sử ký tiền biên
Đại Việt sử ký tiền biên

Tác giả:
Nhà xuất bản:  NXB Khoa học Xã hội
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Đại Việt sử ký toàn thư - Tập I
Đại Việt sử ký toàn thư - Tập I

Tác giả: Dịch và chú thích Ngô Đức Thọ
Nhà xuất bản:  NXB Khoa học Xã hội
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Đại Việt sử ký toàn thư - Tập II
Đại Việt sử ký toàn thư - Tập II

Tác giả: Dịch và chú thích Hoàng Văn Lâu
Nhà xuất bản:  NXB Khoa học Xã hội
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Đại Việt sử ký toàn thư - Tập III
Đại Việt sử ký toàn thư - Tập III

Tác giả: Dịch và chú thích Hoàng Văn Lâu
Ngô Thế Long
Nhà xuất bản:  NXB Khoa học Xã hội
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Địa điểm khảo cổ học Dốc Chùa (Tỉnh Sông Bé)
Địa điểm khảo cổ học Dốc Chùa (Tỉnh Sông Bé)

Tác giả: Đào Linh Côn
Nguyễn Duy Tỳ
Nhà xuất bản:  NXB Khoa học Xã hội
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo dục Việt Nam thời cận đại
Giáo dục Việt Nam thời cận đại

Tác giả: Phan Trọng Báu
Nhà xuất bản:  NXB Khoa học Xã hội
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Hiểu biết về Việt Nam
Hiểu biết về Việt Nam

Tác giả: Pierre Huard
Maurice Durand
Nhà xuất bản:  NXB Khoa học Xã hội
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Kỷ yếu hội thảo quốc tế 90 năm nghiên cứu về văn hóa và lịch sử Việt Nam
Kỷ yếu hội thảo quốc tế 90 năm nghiên cứu về văn hóa và lịch sử Việt Nam

Tác giả: GS. Phạm Xuân Nam
TS. Phan Thanh Thủy
GS. Hà Văn Tấn
Nhà xuất bản:  NXB Khoa học Xã hội
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Lịch sử Việt Nam - Tập 4 Từ thế kỷ XVII đến thế kỷ XVIII
Lịch sử Việt Nam - Tập 4 Từ thế kỷ XVII đến thế kỷ XVIII

Tác giả: Trần Thị Vinh (Chủ biên)
Đỗ Đức Hùng
Trương Thị Yến
Nhà xuất bản:  NXB Khoa học Xã hội
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Lịch sử Việt Nam - Tập 5 Từ năm 1802 đến năm 1858
Lịch sử Việt Nam - Tập 5 Từ năm 1802 đến năm 1858

Tác giả: Trương Thị Yến (Chủ biên)
Vũ Duy Mền
Nguyễn Đức Nhuệ
Nhà xuất bản:  NXB Khoa học Xã hội
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Lịch sử Việt Nam - Tập 6 Từ năm 1858 đến năm 1896
Lịch sử Việt Nam - Tập 6 Từ năm 1858 đến năm 1896

Tác giả: Võ Kim Cương (Chủ biên)
Hà Mạnh Khoa
Nguyễn Mạnh Dũng
Nhà xuất bản:  NXB Khoa học Xã hội
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Lịch sử Việt Nam - Tập 9 Từ năm 1930 đến năm 1945
Lịch sử Việt Nam - Tập 9 Từ năm 1930 đến năm 1945

Tác giả: Tạ Thị Thúy (Chủ biên)
Nguyễn Ngọc Mão
Võ Kim Cương
Nhà xuất bản:  NXB Khoa học Xã hội
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Lịch sử Việt Nam - Tập 10 Từ năm 1945 đến năm 1950
Lịch sử Việt Nam - Tập 10 Từ năm 1945 đến năm 1950

Tác giả: Đinh Thị Thu Cúc (Chủ biên)
Đỗ Thị Nguyệt Quang
Đinh Quang Hải
Nhà xuất bản:  NXB Khoa học Xã hội
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Lịch sử Việt Nam - Tập 12 Từ năm 1954 đến năm 1965
Lịch sử Việt Nam - Tập 12 Từ năm 1954 đến năm 1965

Tác giả: Trần Đức Cường (Chủ biên)
Nguyễn Hữu Đạo
Lưu Thị Tuyết Vân
Nhà xuất bản:  NXB Khoa học Xã hội
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Lịch sử Việt Nam - Tập 13 Từ năm 1965 đến năm 1975
Lịch sử Việt Nam - Tập 13 Từ năm 1965 đến năm 1975

Tác giả: Nguyễn Văn Nhật (Chủ biên)
Đỗ Thị Nguyệt Quang
Đinh Quang Hải
Nhà xuất bản:  NXB Khoa học Xã hội
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Lịch sử Việt Nam - Tập 14 Từ năm 1975 đến năm 1986
Lịch sử Việt Nam - Tập 14 Từ năm 1975 đến năm 1986

Tác giả: Trần Đức Cường (Chủ biên)
Đinh Thị Thu Cúc
Lưu Thị Tuyết Vân
Nhà xuất bản:  NXB Khoa học Xã hội
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Lịch sử Việt Nam - Tập 15 Từ năm 1986 đến năm 2000
Lịch sử Việt Nam - Tập 15 Từ năm 1986 đến năm 2000

Tác giả: Nguyễn Ngọc Mão (Chủ biên)
Lê Trung Dũng
Nguyễn Thị Hồng Vân
Nhà xuất bản:  NXB Khoa học Xã hội
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
1234

Đăng nhập

Thống kê

Thư viện truyền thống Thư viện số

Thống kê truy cập

1.316.282

: 101.178