Tài liệu số - Kết quả tìm kiếm

  Tìm thấy 29 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm. Kiểu hiển thị:    
12
Thuật ngữ kỹ thuật đóng tàu và đăng kiểm Anh - Việt
Thuật ngữ kỹ thuật đóng tàu và đăng kiểm Anh - Việt

Tác giả: Phạm Thao
Phí Đình Long
Nhà xuất bản:  Giao thông vận tải
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Phố và đường Hà Nội
Phố và đường Hà Nội

Tác giả: Nguyễn Vĩnh Phúc
Nhà xuất bản:  Giao thông vận tải
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Bài giảng kinh tế lượng
Bài giảng kinh tế lượng

Tác giả: Nguyễn Quang Dong
Nhà xuất bản:  Giao thông vận tải
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Bài tập và bài giải Kiểm toán đại cương
Bài tập và bài giải Kiểm toán đại cương

Tác giả: Nguyễn Phú Cường
Nhà xuất bản:  Giao thông vận tải
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 3.11 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Báo cáo tài chính và phân tích tài chính doanh nghiệp
Báo cáo tài chính và phân tích tài chính doanh nghiệp

Tác giả: Phạm Văn Dược
Nhà xuất bản:  Giao thông vận tải
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 8.46 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Chế độ tài chính doanh nghiệp - Q1
Chế độ tài chính doanh nghiệp - Q1

Tác giả: Bộ tài chính
Nhà xuất bản:  Giao thông vận tải
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 18.99 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình xử lý ảnh Photoshop CS2 phiên bản 9.0
Giáo trình xử lý ảnh Photoshop CS2 phiên bản 9.0

Tác giả: Phạm Quang Huy
Nhà xuất bản:  Giao thông vận tải
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Marketing công nghiệp
Marketing công nghiệp

Tác giả: Hồ Thanh Lan
Nhà xuất bản:  Giao thông vận tải
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Microsoft Visio dành cho người tự học
Microsoft Visio dành cho người tự học

Tác giả: Lê Thuận
Nhà xuất bản:  Giao thông vận tải
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
VISI dành cho người tự học phần cơ bản
VISI dành cho người tự học phần cơ bản

Tác giả: Lê Ngọc Bích
Võ Duy Thanh Tâm
Đỗ Lê Thuận
Nhà xuất bản:  Giao Thông Vận Tải
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
CAD trong kiến trúc xây dựng Giáo trình thực hành Revit Architecture & Revit Mep 2009
CAD trong kiến trúc xây dựng Giáo trình thực hành Revit Architecture & Revit Mep 2009

Tác giả: Phùng Thị Nguyệt
Nhà xuất bản:  Giao Thông Vận Tải
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
CorelDRaw X5 dành cho người tự học
CorelDRaw X5 dành cho người tự học

Tác giả: Lê Thuận
Thanh Tâm
Quang Huy
Nhà xuất bản:  Giao Thông Vận Tải
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình thực hành Adobe Illustrator CS4
Giáo trình thực hành Adobe Illustrator CS4

Tác giả: Phùng Thị Tuyết
Nhà xuất bản:  Giao Thông Vận Tải
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình thực hành thiết kế mẫu  Adobe Illustractor CS4
Giáo trình thực hành thiết kế mẫu Adobe Illustractor CS4

Tác giả: Phạm Phương Hoa
Phùng Thị Nguyệt
Nhà xuất bản:  Giao Thông Vận Tải
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Cơ bản về Photoshop CS Tinh chỉnh & xử lý màu
Cơ bản về Photoshop CS Tinh chỉnh & xử lý màu

Tác giả: Nguyễn Minh Đức
Nhà xuất bản:  Giao Thông Vận Tải
Lượt tải về: 2
Dung lượng: 143.62 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Khai thác ứng dụng Chroma Software & Photoshop trong chỉnh sửa tạo ảnh nghệ thuật
Khai thác ứng dụng Chroma Software & Photoshop trong chỉnh sửa tạo ảnh nghệ thuật

Tác giả: Ngọc Trâm
Quang Hiển
Phưong Hoa
Nhà xuất bản:  Giao Thông Vận Tải
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Kỹ thuật làm mịn da với Neat Image & Photoshop CS4
Kỹ thuật làm mịn da với Neat Image & Photoshop CS4

Tác giả: Phạm Phương Hoa
Phùng Thị Nguyệt
Nhà xuất bản:  Giao Thông Vận Tải
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Kỹ thuật tháo lắp sửa chữa xe gắn máy
Kỹ thuật tháo lắp sửa chữa xe gắn máy

Tác giả: Vỏ Duy Thanh Tâm
Đỗ Lê Thuận
Nhà xuất bản:  Giao Thông Vận Tải
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 8.91 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Microsoft VISIO dành cho người tự học
Microsoft VISIO dành cho người tự học

Tác giả: Lê Thuận
Thanh Tâm
Quang Huy
Nhà xuất bản:  Giao Thông Vận Tải
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Revit Architecture 2011 từ A đến Z tập 1
Revit Architecture 2011 từ A đến Z tập 1

Tác giả: Lê Thuận
Thanh Tâm
Quang Huy
Nhà xuất bản:  Giao Thông Vận Tải
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 18.53 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Thiết kế cơ khí điện tử & mô phỏng Mastercam dành cho người tự học
Thiết kế cơ khí điện tử & mô phỏng Mastercam dành cho người tự học

Tác giả: Vỏ Duy Thanh Tâm
Đỗ Lê Thuận
Nhà xuất bản:  Giao Thông Vận Tải
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 11.68 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Thực hành Adobe Phoroshop CS4 bằng hình ảnh
Thực hành Adobe Phoroshop CS4 bằng hình ảnh

Tác giả: Hoàng Phương
Minh Dũng
Nhà xuất bản:  Giao Thông Vận Tải
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Tìm hiểu dầu nhờn
Tìm hiểu dầu nhờn

Tác giả: Võ Duy Thanh Tâm
Thành Lộc
Nhà xuất bản:  Giao Thông Vận Tải
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 3.95 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
TKKT-XD Robot Structural Analysis 2011 dành cho người tự học tập 1
TKKT-XD Robot Structural Analysis 2011 dành cho người tự học tập 1

Tác giả: Phùng Thị Nguyệt
Phạm Quang Hiển
Nhà xuất bản:  Giao Thông Vận Tải
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 13.86 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
12

Đăng nhập

Thống kê

Thư viện truyền thống Thư viện số

Thống kê truy cập

1.303.251

: 88.147