Tài liệu số - Kết quả tìm kiếm

  Tìm thấy 70 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm. Kiểu hiển thị:    
123
Bùi Viện với sự nghiệp canh tân đất nước cuối thế kỷ XIX
Bùi Viện với sự nghiệp canh tân đất nước cuối thế kỷ XIX

Tác giả: Thế Văn
Quang Khải
Nhà xuất bản:  NXB Chính trị Quốc gia
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Cải cách Hồ Quí Ly
Cải cách Hồ Quí Ly

Tác giả: Phan Đăng Thanh
Trương Thị Hòa
Nhà xuất bản:  NXB Chính trị Quốc gia
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Chung một bóng cờ (Về mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam)
Chung một bóng cờ (Về mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam)

Tác giả: Trần Bạch Đằng (Chủ biên)
Ung Ngọc Ky
Hồ Xuân Sơn
Nhà xuất bản:  NXB Chính trị Quốc gia
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Inđônêxia - Những chặng đường lịch sử
Inđônêxia - Những chặng đường lịch sử

Tác giả: Ngô Văn Doanh
Nhà xuất bản:  NXB Chính trị Quốc gia
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Lịch sử Phú Quốc qua tài liệu lưu trữ
Lịch sử Phú Quốc qua tài liệu lưu trữ

Tác giả: TS. Nguyễn Xuân Hoài - TS. Phạm Thị Huệ (Đồng chủ biên)
Hà Kim Phương
Nhà xuất bản:  NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Lịch sử tỉnh Vĩnh Long (1732 - 2000)
Lịch sử tỉnh Vĩnh Long (1732 - 2000)

Tác giả: Nguyễn Thanh Hùng
TS. Nguyễn Tuấn Triết
Nguyễn Văn Hạnh
Nhà xuất bản:  NXB Chính trị Quốc gia
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Lịch sử Việt Nam giản yếu
Lịch sử Việt Nam giản yếu

Tác giả: GS. Lương Ninh (Chủ biên)
PGS. Nguyễn Cảnh Minh
PGS. Nguyễn Ngọc Cơ
Nhà xuất bản:  NXB Chính trị Quốc gia
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Mùa thu rồi, ngày hăm ba - Tập 1
Mùa thu rồi, ngày hăm ba - Tập 1

Tác giả: Trần Bạch Đằng (Chủ biên)
Trần Văn Trà
Mai Văn Bộ
Nhà xuất bản:  NXB Chính trị Quốc gia
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Mùa thu rồi, ngày hăm ba - Tập 2
Mùa thu rồi, ngày hăm ba - Tập 2

Tác giả: Trần Bạch Đằng (Chủ biên)
Trần Văn Trà
Mai Văn Bộ
Nhà xuất bản:  NXB Chính trị Quốc gia
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Ô Châu cận lục
Ô Châu cận lục

Tác giả: Dương Văn An
Nhà xuất bản:  NXB Chính trị Quốc gia
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Phát huy những giá trị lịch sử, chính trị, pháp lý của Hiến pháp 1946 trong sự nghiệp đổi mới hiện nay
Phát huy những giá trị lịch sử, chính trị, pháp lý của Hiến pháp 1946 trong sự nghiệp đổi mới hiện nay

Tác giả:
Nhà xuất bản:  NXB Chính trị Quốc gia
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Văn bản quản lý Nhà nước và công tác công văn, giấy tờ thời phong kiến Việt Nam
Văn bản quản lý Nhà nước và công tác công văn, giấy tờ thời phong kiến Việt Nam

Tác giả: PGS. Vương Đình Quyền
Nhà xuất bản:  NXB Chính trị Quốc gia
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Về đại thắng mùa xuân năm 1975 qua tài liệu của chính quyền sài gòn
Về đại thắng mùa xuân năm 1975 qua tài liệu của chính quyền sài gòn

Tác giả:
Nhà xuất bản:  NXB Chính trị Quốc gia
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
60 năm quốc hội Việt Nam
60 năm quốc hội Việt Nam

Tác giả: Ngô Đức Mạnh (Chủ biên)
Nhà xuất bản:  Chính trị quốc gia
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình Luật La Mã
Giáo trình Luật La Mã

Tác giả: TS. Nguyễn Ngọc Điện
Nhà xuất bản:  Chính trị quốc gia
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Một số vấn đề về tệ nạn tham nhũng và những nội dung cơ bản của luật phòng, chống tham nhũng năm 2005
Một số vấn đề về tệ nạn tham nhũng và những nội dung cơ bản của luật phòng, chống tham nhũng năm 2005

Tác giả: ThS. Đinh Văn Minh
Nhà xuất bản:  Chính trị quốc gia
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
123

Đăng nhập

Thống kê

Thư viện truyền thống Thư viện số

Thống kê truy cập

1.324.419

: 109.315