Tài liệu số - Kết quả tìm kiếm

  Tìm thấy 78 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm. Kiểu hiển thị:    
1234
Người Chăm xưa và nay
Người Chăm xưa và nay

Tác giả: Nguyễn Duy Hinh
Nhà xuất bản:  NXB Từ điển Bách Khoa & Viện Văn hóa Hà Nội
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Văn hóa ẩm thực Việt Nam nhìn từ lý luận và thực tiễn
Văn hóa ẩm thực Việt Nam nhìn từ lý luận và thực tiễn

Tác giả: GS. Trần Quốc Vượng
TS. Nguyễn Thị Bảy
Nhà xuất bản:  NXB Từ điển Bách Khoa & Viện Văn hóa Hà Nội
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Trang phục triều Lê - Trịnh
Trang phục triều Lê - Trịnh

Tác giả: Họa sĩ Trịnh Quang Vũ
Nhà xuất bản:  NXB Từ điển Bách Khoa
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Tích chập suy rộng Fourier cosine, Fourier sine thời gian rời rạc và ứng dụng: Luận văn, mã số: 9460101
Tích chập suy rộng Fourier cosine, Fourier sine thời gian rời rạc và ứng dụng: Luận văn, mã số: 9460101

Tác giả: Nguyễn Anh Đài
Nhà xuất bản:  Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Một số lớp bài toán tối ưu không lồi: thuật toán và ứng dụng: Luận văn, mã số: 9460101
Một số lớp bài toán tối ưu không lồi: thuật toán và ứng dụng: Luận văn, mã số: 9460101

Tác giả: Phạm Thị Hoài
Nhà xuất bản:  Đại học Bách khoa Hà Nội
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Điều khiển tối ưu dao động bằng kết hợp nhiều bộ giảm chấn động lực: Luận văn, mã số: 9440109
Điều khiển tối ưu dao động bằng kết hợp nhiều bộ giảm chấn động lực: Luận văn, mã số: 9440109

Tác giả: Vũ Đức Phúc
Nhà xuất bản:  Đại học Bách khoa Hà Nội
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Development of an appropriate treatment system for natural rubber industrial wastewater treatment: Luận văn, mã số: 9520301
Development of an appropriate treatment system for natural rubber industrial wastewater treatment: Luận văn, mã số: 9520301

Tác giả: Takahiro Watari
Nhà xuất bản:  Đại học Bách khoa Hà Nội
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Quyết tâm thành công sẽ tới
Quyết tâm thành công sẽ tới

Tác giả: Og Mandino
Nhà xuất bản:  Từ điển Bách khoa
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Tìm hiểu nghi lễ cưới hỏi, thờ cúng trong dân gian
Tìm hiểu nghi lễ cưới hỏi, thờ cúng trong dân gian

Tác giả: Hà Hoài Dung
Nhà xuất bản:  Từ điển Bách Khoa
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Từ điển bách khoa Việt Nam T.1
Từ điển bách khoa Việt Nam T.1

Tác giả:
Nhà xuất bản:  Trung tâm Biên soạn Từ điển Bách khoa Việt Nam Hà Nội
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Từ điển bách khoa Việt Nam T.2
Từ điển bách khoa Việt Nam T.2

Tác giả:
Nhà xuất bản:  Trung tâm Biên soạn Từ điển Bách khoa Việt Nam Hà Nội
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Từ điển bách khoa Việt Nam T.3
Từ điển bách khoa Việt Nam T.3

Tác giả:
Nhà xuất bản:  Trung tâm Biên soạn Từ điển Bách khoa Việt Nam Hà Nội
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
1234

Đăng nhập

Thống kê

Thư viện truyền thống Thư viện số

Thống kê truy cập

1.319.174

: 104.070